Referat fra medlemsmøte Onsdag 20. mars 2002 – Radiostråling v/ LA8IC

Radiostråling v/LA8IC med hjelp av LA3RC

Det var 27 medlemmer tilstede da LA3RC fikk ordet og innledet med å si at det foreligger planer om to foredrag om samme tema til høsten for a bringe dette litt videre.

De skal prøve å skaffe til veie en biolog og en strålefysiker for å komme og si litt om dette. Det antydes at de neppe er enige med hverandre.
Erik minnet også de økonomiske interesser som er involvert når det gjelder strålingsproblematikk av forskjellige slag.

Han anmodet også om at det kan være fornuftig av radioamatørene å jobbe litt med problematikken, slik at vi ikke plutselig får servert et uspiselig regelverk.

Arne innleder med å si at samfunnet er mer og mer fokusert på stråling av forskjellige slag.
Han minnet også om det paradoks at et folk som bor på en stor magnet og oppsøker solstråling når de får en anledning, er blitt veldig fokusert på radiostråling de siste år.

Verden endrer seg med tiden og ingen vet hva som tillates av utstråling om noen år.
Arne nevner også at FM og for eksempel RTTY er mer ”farlig”enn SSB.

NRRL satte ned en kommisjon for helse effekter i 1998 som bestod av:

LA8IC, LA8YB, LA3NB og LA8OL

Disse konkluderte etter målinger hos noen amatører at det er godt mulig å kjøre med 1Kw PA uten å overskride maks verdier for stråling ved bruk av gode resonans antenner. Ikke longwire ant.

Arrl effekt grenser max pep

160-80-40 m 500watt

10 m 50watt

alle vhf band 50watt

Sendere over 500 watt antennehøyde minst 10 meter.

Når det gjelder 2 meter fra bil er det her lett å overskride grenseverdier.  Sett antenna midt på biltaket !

Bruk kortest mulig jordkabel til stasjonen (mindre enn 25 cm 1/8 bølgelengde)
Med de strenge byggningsforskrifter vi nå har kan dette medvirke til bruk av lavt plasserte antenner med de følgende dette får for stråling i ”menneske høyde”

Vi takker for et fint og tankevekkende foredrag.

de LA8UIA