Referat fra medlemsmøte Onsdag 29. mai 2013 – Remote RX prosjektet

29052013 RemoteSDR smlStatus Remote RX prosjektet ved LA4GF Frode og LA1KP Øivind
Møtet ble åpnet av LA8OKA Martin.
Innledningsvis fokuserte man på en artikkel i Tønsbergs Blad. En plasma tv eier er av Post & Teletilsynet blitt pålagt å kvitte seg med sin TV ettersom han forstyrrer en nærliggende radioamatør.

Det henvises også til intervju med Sverre LA3ZA, i sakens anledning på VG nett (ref. linken under)
http://www.vg.no/nyheter/utrolige-historier/artikkel.php?artid=10103789

29052013 la4gfDeretter gikk man over til kveldens tema:
Status på Remote RX prosjektet.

Målsetningen for prosjektet er:

· En RX løsning på lavere bånd for LA4O som medfører mindre QRN.

· Tilbud til medlemmer som plages med støy.

LA4GF, LB9GE og LA1KP har i en periode jobbet med prosjektet. Utgangspunktet har vært Frodes hytte på Hvitsten syd for Drøbak. På mottaker siden har det vært benyttet en dipole der lederne var koblet sammen, SDR mottaker av type: RF Space SDR-IQ, Windows PC utlånt av LA1KP, og en dårlig internett linje.

En PC gikk «silent Key». ADSL linjen ga for liten hastighet og 3-G viser for lav signalstyrke i området. Således fikk man problemer med CW kjøring.

Uttestingen ble gjort på LA4O der man benyttet Flex radioen og sammenlignet mottakerforholdene direkte mot Remote RX-en ved å lytte på samme stasjon. På bånd scopene så man tydelig at støy nivået var lavere på Remote stasjonen, som medførte at stasjonene var lettere å lese her.

Det gjenstår mye testing:

· Det er ønskelig med en datalinje med kapasitet 4-G

· Gjerne prøve med en vanlig transceiver

· Finne et godt egnet fast QTH med god internett tilgang og uten støy.

Målet er å finne en løsning der flere medlemmer kan logge seg inn samtidig tilvarende «Mora»

Prosjektet er teknisk utfordrende / interessant og på sikt vil dette kunne være et godt medlemstilbud

Stor takk til Øivind og Frode

-3pk

29052013remoteforedrag 1

29052013 remoteforedrag 2

29052013 remoteforedrag 3