Oppsummering fra åpent APRS møte i Oslogruppen Lørdag 10. jan 2004

Oppsummering APRS møtet i Oslogruppens lokaler på Linderudkollen Lørdag 10 januar 2004

Oslogruppens formann LA1KP åpnet møtet og kunne konstatere at det var møtt fram i overkant av 50 interesserte.

Etter en runde med kort presentasjon av de frammøtte gikk vi i gang med dagens tillyste program:
Første post på programmet var diskusjon rundt status for APRS nettet slik det er i dag og tanker for den videre utbygging, da først og fremst på Østlandet.
10012004 aprsall

Det var fullt i peisestuen på Linderudkollen denne Lørdagen.  APRS er et interessant tema, et knippe tilhørere i dyp konsentrasjon, når LA2GLA snakker om APRS brukt i samband.

Det ble fort klart at vi har en del utfordringer for å få nettet til å fungere optimalt.
Det er ønske om APRS digi. i Mjøsregionen , samt at det også er mange hull i dekningen andre steder. Områder som ble spesielt nevnt i denne sammenhengen var området Kjeller – Eidsvoll og Ringerike – Jevnaker.

Slik nettet fungerer i dag er det svært mange pakkekollisjoner. Dette kan reduseres betraktelig ved at antall stasjoner som fungerer som Relay i et gitt område reduseres. Når det er mange aktive APRS stasjoner innenfor samme dekningsområde bør man bli enige om hvem som har best dekning / stabilitet / oppetid og som dermed skal være den som fungerer som Relay i dette området.

Det er viktig at Relay digi har direkte forbindelse til Wide digi, for å minimer antall hopp.  I områder med færre aktive og kupert geografi, kan det være nødvendig med flere relay etc.  Man bør trekke opp noen enkle retningslinjer med tanke på LAN / WAN konfigurasjoner.

Det ble oppfordret til også å tenke bruk av 70 cm båndet.

Neste tema var konfigurering av vanlige stasjoner og Digis.
Det var generell enighet om at faste stasjoner ikke sender beacon oftere enn hver halvtime, mange bruker for eksempel 50 minutters intervall.
Likeledes var det en oppfordring til de som kjører mobilt eller har portabelt APRS utstyr om å ha dette på slik at nettet blir levende.
Man bør max sette opp stasjonen sin til TRACE 3 – 3, dette vil for de fleste i Osloregionen bety at man sees ned til Danmark.Det anbefales å sette DUPES til 30 – 45 sekunder.
Siden vi har fått ett betydelig antall nye radio-amatører som snuser på APRS er det viktig å gjøre informasjon tilgjengelig på Norsk.

10012004 aprsgaute

Bildet til venstre:  LB6YD Gaute viser sitt mobile APRS opplegg.

LA7DLA Espen har bygget APRS kuffert. Komplett med batterier, Kenwoood D700 stasjon mv.
Det ble foreslått å sette ned en liten arbeidsgruppe som skal komme med anbefalinger for riktig oppsett, samt søke å koordinere nettoppbyggingen.
Det var også generell enighet om at denne arbeidsgruppen skulle kunne henstille til aktive APRS aktive om endring av oppsett der hvor dette er nødvendig for opprettholde et effektivt nett.

Det er viktig at riktig informasjon er lett tilgjengelig, og det var enighet om å bruke APRS sidene som ”offisiell” informasjonskanal.
Det var også enighet om å prøve å samle informasjon/diskusjoner mv. på dette ene WEB stedet.

Neste post på dagens program var Erfaringer med APRS i sambandsoppdrag.
LA2GLA Kristian har ledet flere APRS oppdrag i Oslogruppen, og har dermed fått en god del erfaring med dette.
Han fortalte om hvordan APRS var brukt i Finnskogrally og på båtrace.

Erfaringene så langt viser at APRS er kraftfullt verktøy brukt på riktig måte, og at systemet har potensial til å tilføre gruppene betydelig merinntekter fra sambandsopprag. Men dersom vi skal lykkes i dette kreves betydelig innsats i form av tilpasset utstyr bygget inn i solid innpakning, og vilje fra mange radioamatører til å bidra med arbeidsinnsats i forbindelse med oppdragene.
10012004 aprsoi2

Bildet til høyre viser: LA9YKA i aksjon med portabelt APRS utstyr.

Helga LA8JMA sørget for en seriøs stabel nystekte vafler til kaffen. Takk for innsatsen Helga. Dermed var klokken allerede blitt 1400 og det begynte å bre seg en påtrengende duft av nystekte vafler i møtelokalet. APRS aktive var invitert til å ta med seg sine løsninger og vise fram til oss andre. Så samtidig som vi koste oss med med vafler og kaffe, kunne vi gå rundt å titte på hvilke løsninger andre hadde kommet fram til. Det var helt klart mange gode ideer å hente enten det var portabelt eller mobilt utsyr som var aktuelt. En rask opptelling viste at det var 8 forskjellige løsninger operative. Dette sammen med rundt 50 personer gjorde det nok litt trangt til tider, men praten gikk livlig og spørsmålene formelig haglet gjennom luften til de som presenterte sine oppsett.
10062004 helgakvaf
Takk til Helga LA8MJA for utmerkede vafler.

Etter kaffen var det klart for LA6MW Lars.
Lars er i gang med å utvikle et meget interessant APRS program til sambandsbruk og til generell bruk.
Programmet er skrevet for bruk sammen med OziExplorer og AGW engine, og vil gi betydelig utvidet funksjonalitet i APRS sammenheng.
Svært interessant er også Lars’ løsning for rapportering av postpassering via et grafisk og visuelt lettlest brukergrensesnitt.
Vi gleder oss til programmet blir ferdig !

Mot slutten av dagen var det klart for litt diskusjon rundt hvilke ”tjenester” vi ønsker i APRS nettet i tiden framover .

Første punkt var: Ønsker vi DX spots i nettet.
Har var det klart delte meninger blant de frammøtte. Det er mange gode argumenter for å innføre dette, men også mange argumenter for å la være.
Uansett er det klart at denne trafikken evt. må begrenses til kun å omfatte de mest relevante DX spots for hver enkelt landsdel. Her er det nok eventuelt en del utfordringer med tanke på filtrering.

Neste punkt var : Skal vi ta ibruk ”Voice Alert”
Også her var det gode argumneter for og imot.

Dette har vært prøvet med hell av enkelte, og med de relativt få radioamatørene vi er har i landet vil dette neppe føre til problemer.
Vi velger å bruke SUB tone 97,4 Hz

Dermed lakket det mot slutten for møtet og etter en liten spørrerunde ble så arbeidsgruppen klar. Arbeidsgruppen består av LA7DLA, LA8UU, LB3GE og LA9ALA.

Det ble igjen understreket viktigheten av at informasjon blir oppdatert og gjort tilgjengelig på WEB. I tillegg må det også komme informasjon i amatør-radio. Det er viktig å huske at de som kommer som nye nå, ikke har noen erfaring fra packet radio, og dermed også trenger informasjon om ting som mange av de som har holdt på en stund tar som en selvfølge.

Møtet og møteformen ble godt mottatt og det var ønske om at slike møter kunne gjentas, for eksempel senhøstes dette året.

Møtet ble avsluttet kl 1700.
Øivind LA1KP

 

Tekst og foto: LA1KP Øivind