Uformelt APRS møte

Hele 23 deltagere møtte fram til dette uformelle APRS møtet i Oslogruppen.
Det var kaldt og vi hadde i utgangspunktet tenkt å benytte salongen, imidlertid viste det seg fort at salongen ville bli alt for liten og Gaute fyrte opp i peisestua slik at alle fikk plass.
Etter servering av kaffe og julekake ønsket LA1KP Øivind velkommen ca. kl. 1920.

Den store interessen viser at APRS nå virkelig begynner å “ta av” også i Norge. Deltagerne på møtet kom fra Follo, Gardermoen, Ringerike, Asker og Bærum og selvfølgelig Oslo.

Etter at alle de tilstedeværende hadde presentert seg, startet vi opp med gjennomgang av programmet UI-View og hvordan sette opp dette for å utnytte programmet best mulig. Gjennom visning av program og oppsett via video projektor, fikk vi en fin gjennomgang hvor mange av de tilstedeværende bidro med innspill og kommentarer, slik at vi kunne konkludere med anbefalte “settinger” ut fra dagens situasjon. ( Følg linker på Follo gruppens hjemmesider for detaljer)
Vi diskuterte behov for digipeatere og plassering av disse, samt evt. ønske om DX spots i APRS nettet, meldingsformidling mv. Det er mye nytt her og et klart behov for mer kunnskap og erfaring – mer om dette etterhvert som de aktive på APRS får testet ulike programmer og muligheter.
Valg av frekvens ble også diskutert, mange mener vi bør gå over til 144.800 MHz
som er den frekvensen som brukes ellers i Europa, også i Sverige.
LA1KP sjekker mer rundt dette.

Riktig brukt i sambands- sammenheng kan APRS gi oss radio-amatører muligheter for å tilby nye tjenester til våre oppdragsgivere i sambands sammenheng . LA1KP foreslo å arrangere en øvelse utpå våren for å få mer erfaring med hvilke muligheter og begrensninger APRS gir i en gitt situasjon.
Mange var interessert i en slik øvelse og LA9NT m/fl. jobber videre med et opplegg for slik øvelse.

LC5XAT Kristian kunne også fortelle om en konkret henvendelse fra bilsports- forbundet. Det er her ønske om å etablere opplegg for at arrangøren kan følge favorittene i et rally direkte på storskjerm. Mange meldte seg på for å være med i dette testopplegget som vil finne sted i slutten av Februar.

Blant andre momenter vi var innom kan nevnes: værstasjoner, tnc’er / mikrokontrollere, GPS mottakere, objekter og overlays.
Her er det veldig mye å gripe fatt i, og mange av de tilstedeværende synes vi burde arrangere flere møter, f.eks. hver 2.en måned nå i starten.

Møtet ble avsluttet ca. kl 2200.