Referat fra medlemsmøte Onsdag 22. august 2012 – Contest kjøring v/ LA1G Jan

Møtet ble åpnet av viseformannen Frode LA4GF som:

· Minnet om field day week-enden 1-2 sept.

· Oppfordret alle til å huske på betaling av vafler, kaffe brus etc. på onsdagskveldene da det kan være lett å glemme oppgjøret når man er i hyggelig lag.

22082012 LB1G smlKveldens foredragsholder var Jan som er av den oppfatning at contest kjøring er den morsomste delen av hobbyen. Men han innser at aktiviteten kan ha fått frynsete rykte ettersom virksomheten tar opp mye plass på båndene. I de gamle østblokklandene var contest kjøring klassifisert som sport.

På «80» tallet kjørte Jan mye contest fra LA4O. I dag er han mest aktiv fra sitt og brorens (LA5KO) contest QTH ved Lista.

En contest er en konkurranse der det gjelder å kontakte flest mulige stasjoner i så mange områder som mulig. Generelt kan man beskrive poeng beregningen slik:

· Flest mulig poeng (=stasjoner)
· Så mange multipliere som mulig (=områder/land/zoner)
· Score = Poeng*multipliere.

Deltakerne kan velge mellom flere klasser:

· Single operatør ; all band, single band, eller assisted ( internet spot )
· Multi operatør; single TX, to-TX, eller ubegrenset antall sendere.
· High power (1kw+), low power (100w) eller QRP (5-15w)

Forberedelser er viktig:

· Velg klasse som du vil delta i
· Sjekk at utstyret virker før contesten begynner
· Installer ikke ny software kvelden før
· Følg med på forholdene
· Sjekk hvem som er aktive
· Legg inn pauser
· Sett opp en kjøreplan

En god operatør:

· Kjenner call og beam retninger
· Gjenkjenner nye prefikser
· Plukker DX ut fra lyden på signalene
· Kaller først og spør siden
· Anslår hvilket lyttebilde mot stasjonen har
· Kjenner båndene og kan anslå forholdene fremover.

I dag matches alle QSO’ ene på data. Således er poengene 5-10% lavere enn tidligere. Logger sendes som regel inn i Cabrillo format. Ikke alle har kontinuerlig operasjon, og de fleste er med for å ha det gøy. Noen råd: Kall ikke når pile-ups er på topp, velg høyeste frekvens som er åpen og lytt gjerne med forskjellige antenner.

Det er stigene interesse for contests og deltaker antallet er økende. Med nytt utstyr håper vi at også LA4O etter hvert vil kunne kaste seg inn i svermen av deltakere.

Takk Jan for et inspirerende og godt foredrag.

LA3PK