Temakveld – diskusjon

LA8UIA Steinar åpnet møte og ønsket velkommen til det første møtet i det nye året. Deretter ga han ordet til LA4GF Frode som fortalte om interessant nytt fra siste nummer av det amerikanske QST. Bl.a. referete har til omtale om et interessant program for beregning/simulering av kretser, og om en ny digital HF mode ( MFSK 16) som ARRL fortiden gjennomfører forsøk med.

Deretter overtok LA3RC og LA4LE og innledet til diskusjon rundt temaet “fra rig til antenne”. Diskusjonen utspant seg rundt impedans – coax – stigefeeder og antennetuner og hvilke forhold som påvirker senderens evne til å avgi maksimalt med effekt til antennen.
Temaet fenget mange, og spesielt bidro Per LA4KA med faglig input.

Etter interessen å dømme er det nok ikke siste gang dette og beslektede tema blir tatt opp på gruppemøtene.
Takk til LA3RC og LA4LE som innledere.

23 medlemmer tilstede.