Referat fra medlemsmøte Onsdag 23. januar 2002 – De nye forskriftene for radioamatører v / LA8XM Trond

LC5XAT Kristian ønsket ca. 30 fremmøtte velkommen, introduserte til kveldens tema og ga deretter ordet til kveldens foredragsholder Trond Olsen (LA8XM) fra Post og Teletilsynet, som velvillig hadde gitt avkall på en bedre middag for å underholde forsamlingen.

Trond presiserte at han i liten grad ville følge forskriftens paragrafer, men heller gi oss et innblikk i de tanker og vurderinger som ligger bak forskriftens innhold. Han ga oss en klar og grei gjennomgang av hovedpunktene og mente det var mange fordeler for radioamatørene at vi hadde fått en forskrift til Teleloven.

Forskriften stiller oss som radioamatører svært fritt til å eksperimentere og utøve vår hobby, innenfor de rammevilkårene som er gitt.

Kristian takket Trond for fin orientering og overrakk seidelen til applaus fra salen. Spørsmål og innspill ga uttrykk for at medlemmene var interessert i kveldens tema (det skulle bare mangle!).

Kristian avsluttet med å oppfordre medlemmene til å bli med på sambandsoppdrag i forbindelse med årets Finnskogrally. Er du interessert ta kontakt med LA7UCA Rune eller LC5XAT Kristian !

LA4XT Ragnar / LA1KP Øivind