Møtereferat fra medlemsmøte Onsdag 04. oktober 2006 Program NES Norwegian Expedition Club

LA1NEC representert ved LA4ZNA Frode viser bilder og forteller fra ekspedisjonene til Oscarsborg og Jomfruland
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 04. september 2006

Møteprogram:
LA1NEC (Norwegian Expedition Club)
LA4ZNA Frode viser bilder og forteller om klubbens første 2 ekspedisjoner.

Formannen LB9GE Trond åpnet møtet og orienterte om brev fra PT, som gir gruppe og klubbstasjoner muligheter for å benytte prefikset LN ved deltagelse i en rekke spesifiserte tester.

Deretter orienterte Trond om muligheter for gruppelokaler på Røa. Han hadde forberedt en informativ presentasjon med bilder og faktainformasjon. Gruppens medlemmer er invitert til å ta en titt i lokalene Torsdag 5 kl. 1900 og Søndag 8. kl 1300.

Møtet hadde samlet et 30 talls medlemmer.
Deretter gikk ordet til kveldens foredragsholder LA4ZNA Frode som skulle fortelle om LA1NEC’ første ekspedisjoner.

Foruten Frode består den harde kjerne i klubben av LA5VPA May Lill, LA9QNA, LB1UE og LA3PGA

Den første ekspedisjonen gikk til Oscarsborg i Oslo-fjorden, hvor de bla. fikk god hjelp gjennom at et stort partytelt ble stilt til disposisjon. En betydelig antennepark ble montert med tilhørende varselsskilt slik at sikkerhets aspektet i dette trafikkerte området ble ivaretatt.

Frode fortalte (med god suffli av May Lill) om svært godt besøkt telt og mange nysgjerrige publikummere som kanskje kan fatte ytterligere interesse og bli radioamatører med tiden.

Frode rettet også en spesiell takk til LA7FF Johan som kom å aktiviserte ekspedisjonen på CW.

Klubben LA1NEC legger stor vekt på informasjon om amatør-radio generelt, og gjennom sin presentasjon viste Frode at dette virkelig blir gjennomført. Både med egne hjemmesider på internett ,og ikke minst gjennom et betydelig engasjement med oppsett av informative plakater i området hvor ekspedisjonene har base.

Jomfruland var målet for den andre ekspedisjonen.
Telt og utstyr ble rigget ved siden av det lille fyret – men dessverre dårlig vær hele Lørdagen gjorde at dette ble en en svært våt ekspedisjon, med dertil hørende beskjeden uttelling i loggen.

LA1NEC tar mål av seg til å utstede diplom for de som har best QSO score med LA1NEC både pr. ekspedisjon, og som beste score for alle ekspedisjoner i løpet av ett år.

LA1NEC har også nye ekspedisjoner på tegnebrettet bl.a.

Besøk til området hvor tungtvanns sabotørene på Rjukan oppholdt seg inne på fjellet, og toppen av Galdhøypiggen for å nevne et par spennende mål.

Du kan også lese mer om LA1NEC’s planer på: www.la1nec.no

Takk til Frode for interessant og inspirerende foredrag.

LA1KP Øivind