Referat fra medlemsmøte Onsdag 06. februar 2013 – Magnetiske loop antenner -teori og praksis v/ LA4QE Kjell

4QE 06022013Kveldens hovedforedragsholder var LA4QE Kjell som snakket om sine erfaringer med magnetiske loop antenner.

Antennetypen har vært i bruk siden 1950 tallet i militære anvendelser hvor det var bruk for en skjult og hemmelig antenne som kunne gi god HF dekning. Antennen var også i utstrakt bruk under Vietnam krigen. Den norske utenrikstjenesten benyttet løsningen i sin HF kommunikasjon mot land der store antenner kunne danne grunnlag for mistanke om spionasje.

06022013 mag lop aHøyden over bakken betyr mye; jo nærmere bakken dess dårligere utstråling. Antennen bør helst plasseres ½ bølgelengde over bakkenivå. Den lille antennen kan utstrålingsmessig langt på vei hamle opp med en vanlig dipole. Men legger det seg snø på loopen, mister den sine egenskaper.
Kjell bruker derfor vesentlig sin dipole om vinteren.
Loopen tar inn lite støy, og egner seg derfor godt i områder med forstyrrelser.

LA4QE satte først opp en loop av type MFJ 1786 som senere ble erstattet av dagens antenne av type Wimo Midi som dekker fra 3,5 til 14,5 mhz. Wimo antennen veier 35 kg, og den tåler hele 1kw.
Wimo Midi koster EUR 1500 i Tyskland

Felles for alle loop antenner er at de er smalbåndet og må etter tunes når frekvensen endres.

06022013 mag lop c       06022013 mag lop b

 

 

 

 

 

 

 

Etter foredraget til Kjell presenterte Frank LA9OSA et program (magnetic loop antenna calculator) for beregning av slike antenner. Han demonstrerte deretter sin portable «Alex Loop» som dekker fra 7 – 30 MHZ og tåler effekt på opp til 20 w ssb. Antennen koster ca. 2600 kr, og den fungerer også rimelig bra innendørs. Til slutt viste Frank sin hjemmelagde magnetiske loop. Her ble det en del diskusjon rundt kondensatoren og spenningene som oppstår her.

Magnetic loop antenner er godt egnet i områder med mye støy, til portabelt bruk, og for hams som har begrenset plass.

Stor takk til både Kjell og Frank for innføringen.

la3pk