Referat fra møte i sambandsgruppen Mandag 07. januar 2002

Nødsambandsmangeren LA2QDA Oddvar ønsket velkommen til 16 frammøtte denne mandagskvelden.

samb156 07012002Kvelden var viet den nye nødsambandshåndboken Oddvar hadde laget. Videre ble posisjonering og hvordan man skal ta ut kartreferanser fra standardkart gjennomgått. De frammøtte fikk med seg hver sin håndbok.

LA4PGA Trond tegnet på tavlen og forklarte hvordan man tar ut kart-koordinater. Videre var det endel diskusjon rundt hvordan meldingsblanketter og loggark til bruk under nødsambandsoppdrag og øvelser skal være utformet for å være mest mulig effektive i en antatt hektisk arbeids-situasjon.

På bildet ser vi Oddvar i ferd med å dele ut den nye sambandshåndboken. Nesten skult bak Oddvar ser vi -5QDA Carl Fredrik, videre mot høyre Rune og Rasmus.

 

 

 

 

 

 

 

samb157 07012002

Et knippe deltagere. Fra venstre ser vi: Knut-4PE, Jon Harald, Knut, Jon og Hans.

(foto -1KP)

LA1KP