Referat fra medlemsmøte i Oslogruppen onsdag 22. mai 2019 – DMR kodeplugg v/ LA7EU Svein Erik

Møtet ble åpnet av Jan LA3PK som presenterte gruppens nye termokrus. Kruset gis til foredragsholdere og selges til medlemmer for kr. 120,- pr. stk. Mer info legges ut på Oslogruppens hjemmeside.

Kveldens foredragsholder var LA7EU Svein Erik fra Follogruppen. 
I Follo testet de først ut DMR i 2015, men valgte da å satse på Fusion ettersom terminalene (apparatene) var for dyre.

Men situasjonen endret seg med høykvalitets «Kinaradioer» som nå fås for rundt tusenlappen. DMR (Digital mobile radio) er en standard utviklet i 2005 av European Telecom. Det er 3 forskjellige standarder. Amatørene benytter Tier 2 med to slots. For å benytte systemet må du ha et DMR nr.

Sjekk Follogruppens hjemmeside for mer info her.

De forskjellige leverandørene (TYT, Hytera, Motorola, osv.) har sine egne programmer for programmering av radioene. De fleste kan lastes ned fra internett, men noen ganger følger det også med en CD. Noen ganger ligger programmene komprimert i en «zip»-fil som må pakkes ut før installasjon.

DMR kodeplugg er en datafil (konfigureringsfil for DMR-radioen) som fylles inn med zoner, color code, kanaler, scanning lister, power, osv. Det finnes to nettverk som koordinerer DMR trafikken, hhv i USA og Europa. Det europeiske nettet har betegnelsen «Brandmeister». For å etablere en kodeplugg bør man forstå hvordan DMR og Brandmeister fungerer.

Zoner er det samme som en repeater eller hotspots som ligger på en bestemt frekvens.
Zone Enebakk er LA5YR som ligger på frekvens 434.900 Mhz. Her må det også defineres inn talegrupper (rom lister). I Norge benyttes 242, 24201, 24202, osv.  Merk at talegruppe 9 ikke går ut over internett og benyttes når det kommuniseres lokalt over repeater. Color code tilsvarer den analoge «sub tone» og her benyttes alltid tallet 1. Antennen må tas av når du programmerer radioen for å unngå forstyrrelser.

For å kunne sende må det mottas «beacon connect» fra en sender. DMR systemet har litt nasal digital kommunikasjonslyd tilsvarende D-star.

Vi vil ikke gå inn på den detaljerte kodeplugg programmeringen her og det henvises til Follogruppens hjemmeside for mer info.

Takk for en fin gjennomgang, Svein Erik.

Jan LA3PK

Eksempel på kodeplugg software fra TYT