Referat fra medlemsmøte Onsdag 20. aug 2003 – Inntrykk fra NRRL dagene

Det er første møte etter en lang og fin varm sommer. Ca. 35 medlemmer har funnet veien til Linderudkollen denne Onsdagskvelden.

Tradisjonen tro var det referat fra NRRL’s generalforsamling og NRRL dagene som stod på programmet.

Formannen LA1KP åpnet møtet med å ønske velkommen og å orientere litt om om hva som har skjedd i gruppen gjennom sommeren. Formannen orienterte også om de møteprogrammene som var fastlagt fram mot jul.
Til tross for sommerferie har det vært aktivitet i gruppelokalet nesten hver eneste Onsdag. Oslo gruppen har gjennomført sambandsoppdrag for båtrace på Oslofjorden og Nordisk mesterskap i RPO er gjennomført med godt resultat.

LA1KP rigget til med framvisning av bilder og refererte fra aktivitetene på Fefor. Nye lisensbestemmelser er vel den enkeltsaken som vi til dagelig vil merke.
Alle LC signaturer vil forsvinne i og med at disse nå har fått tildelt nytt LA call.

Vi tar også med at Helga, xyl til LA9YKA gikk opp til lisensprøven på Fefor og er tildelt signaturen LA8JMA, og at under jubileumsmiddagen ble LA8FC Kåre slått til ridder av den gyldne nøkkels orden.

VI GRATULERER

Medlemmene viste stort engasjement og ga styret mange fine innspill på saker gruppen kan og bør ta opp vis a vis NRRL.

 

LA1KP

20082003 LA8FC DGNO

LA8FC Kåre som nyslått ridder i den Gyldne Nøkkels Orden.