Inntrykk fra Oslo-gruppens generalforsamling Onsdag 22. februar 2017

Formannen LA4GF åpnet møtet presis kl 19:30.

Det var møtt fram 27 medlemmer og vi hadde en observatør tilstede.
Formannen ble valgt til ordstyrer og LA3ST Stein og LA5FRA Paul påtok seg oppgaven som referenter.

Bildet til høyre viser Oslo-gruppens to nye æresmedlemmer. LA7YI Ragnar til venstre, og LA6XI Knut til høyre for Oslo-gruppens formann.

Styrets årsberetning ble gjennomgått, og godkjent med mindre rettinger og tilføyelser.  Deretter gikk ordet til gruppens kasserer som tok oss igjennom regnskap og budsjett.
22022017 Genfors delt1
Oslo-gruppen har en i 2016 hatt gode inntekter fra flere områder, noe som har gitt et solid resultat for perioden. Styret advarte imidlertid mot overdreven optimisme, da det i 2016 var flere sammenfallede og økonomisk sett positive faktorer som har bidratt. Gruppen kan ikke forvente at inntektsnivået vil holde samme høye nivå framover. Regnskapet ble godkjent med mindre kommentarer, og revisor leste og overleverte deretter revisors beretning.
22022017 Genfors delt2

Budsjettet ble gått igjennom post for post, og ble også godkjent uten vesentlige kommentarer. Dette betyr at også styret forslag til uendret kontingent for 2017 ble vedtatt.

 • ……………………………………………..
  Neste sak på dagsorden var innkommende forslag, og det var ett forslag fra Oslo-gruppens styre til behandling.

  Forslaget fra styret var å utnevne 2 av gruppens medlemmer til æresmedlemmer.
  Ordstyrer ga ordet til LA1KP Øivind, som gav en kort presentasjon av tidligere æresmedlemmer i Oslo-gruppen.
  Siden starten i 1923 er det før kveldens utnevnelse bare tildelt æresmedlemskap til 7 personer.
  Disse er:
  LA1P    Christen Syverud  
  LA4L     William Pallvik
  LA9Q    Per Øfsdahl
  LA6A    Lars R. Heyerdal
  LA8QD  Kjell Hotvedt
  LA7YI LA4GF form LA6XILA4PE  Knut Torsveen
  LA1KP  Øivind E. Solli

  LA1KP Øivind leste deretter styrets begrunnelser for forslaget på de to nye utnevnelsene,
  som var LA6XI Knut E. Heimdal og LA7YI Ragnar F. Holm.

  Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon og Oslo-gruppens formann LA4GF overrakte de nyutnevnte æresmedlemmene et synlig og håndfast bevis på utnevnelsene.

  V I  G R A T U L E R E R  !

  Bildet til høyre viser fra venstre mot høyre LA7YI Ragnar , formannen LA4GF Frode og LA6XI Knut
  ……………………………….

  Neste sak på dagsorden var valgene:

  LA4GF Frode tok gjenvalg som formann for ett år, LA7WRA Peter ble valgt til viseformann, LA8OKA Martin ble valgt til sekretær og LA8FTA Bill er styremedlem.
  Som varanemm ble LA6SCA Pål og LB8CG Mikhail valgt.

  Alle ble valgt ved akklamasjon.

  Fullstendig referat vil bli sendt ut til medlemmene når dette foreligger fra referentene.

  Formannen LA4GF takket deretter de avtroppendende styremedlemmene for innsatsen og ønsket de nyvalgte velkommen til styret.

  LA1KP Øivind