Referat fra meldemsmøte Onsdag 06. februar 2002 – Rally Finnskog

Rally Finnskog – Oslogruppens store sambandsoppdrag v/ LC5XAT

Dette møtet var viet til det store sambandsoppdraget Oslogruppen har påtatt seg for bilsportsforbundet 22. og 23. Februar.
LA7UCA Rune ønsket velkommen og ga først ordet til LA2QDA, Oslogruppens nødsambandsmanager – som etterlyste operatører til NRRL’s påskeberedskap 2002.

Deretter gikk ordet til LC5XAT som orienterte om sambandsoppdraget. Som vanlig når Kristian trer i aksjon var det en godt forberedt presentasjon med rally video, visning av fjorårets APRS aktivitet på storskjerm med video-kanon, og en god innføring hvilke oppgaver vi er satt til å løse i forbindelse med avviklingen av årets Finnskogrally.

Behovet for operatører er stort, totalt behøves mellom 20 og 25 operatører, i tillegg er det ønskelig at endel av operatørene også stiller med hjelpemann.

Sambandsgjengen har foreløpig ikke nok operatører !

Oppfordringen blir altså : MELD DEG TIL INNSATS NÅ !

I tillegg til at dette er en sambandsteknisk utfordring vi som radio-amatører bør være beredt til å ta når som helst , gir det også de fleste operatørene muligheten til å bivåne rallyet fra “første rad”.

Det skal etableres 2 sambandsnett:

* Sikkerhetssamband på utvalgte fartsetapper
* APRS samband i utvalgte rallybiler

Om du mangler bil og/eller radioutstyr – meld deg på allikevel – Rune og Kristian koordinerer tilgjengelige ressurser.

——–

Det var ca. 20 tilstede i et temmelig kalt gruppelokale. Synd var det også at ingen hadde ordnet med kaffe og varme seg på før møtet nesten var over.

LA1KP