Inntrykk fra Oslogruppens deltagelse på nasjonal field day 2002

NRRL’s nasjonale field day (NFD) 2002 ble i år arrangert i tiden fra Lørdag 7 september kl. 1300 UTC til Søndag 8. september kl 1300 UTC. Formålet med nasjonal field day er å fremme rekruttering av nye radioamatører og å styrke samarbeide mellom norske radioamatører. Videre skal NFD gi norske radioamatører trening i å operere portable stasjoner uavhengig -av nettspenning fra det offentlige nett -og fra permanente antenner.

07092002a field01Når beslutning om å delta i nasjonal field day først var tatt en liten uke før helgen, satt LC5XAT igang med å finne egnet QTH. I tidligere arrangement har Oslogruppen funnet seg QTH på utfartssteder i skogen, men denne gangen var det stemning for å prøve noe mer urbant, og etter en hektisk runde med forskjellige etater i Oslo kommune fikk vi tilslutt lov av havnesjefen, å etablere oss på Oslo havn.

Kristian organiserte det hele med god hjelp fra andre “faste field day” entusiaster. Så når alt var klappet og klart var det med Oslo-gruppens “field day” telt og innlånt 18m høy mobillift som topp punkt for antenner. Stedet var utenfor skur 39 på Akershuskaia.

Aktiviteten var upåklagelig og det var nær på å bli satt rekruttrekord Søndag morgen da et stort cruise skip la til rett ved vårt QTH.

Det var en god del folk innom var innom iløpet av Lørdagen og Søndag formiddag, så gjenstår å se om noen av disse fattet interesse for hobbyen.

 

LA1KP Øivind

 

 

 

 

 

07092002b field02

Lift er praktisk når man vil ha høyt festepunkt for antenner helt på bryggekanten.