Referat fra medlemsmøte Onsdag 8. januar 2014 – Winlink v/ LA7UM og LB3VE

Winlink B 08012014d smlPå dette medlemsmøtet fortalte LA7UM Finn og LB3VE Tore om Winlink, et verdensomspennede kommunikasjons-system, etablert for radio-amatører av radio-amatører.

Onsdag 8 januar 2014  hadde vi besøk av Finn LA7UM og Tore LB3VE som snakket om WinLink.

7um winlink 08012014cWinlink2000 (WL2K) er et system for å sende epost, evt. med vedlegg, feilfritt mellom to radiostasjoner, eller en radiostasjon og en hvilken som helst epost adresse. Systemet utvikles av Winlink Development Team (WDT), og driftes av Amateur Radio Safety Foundation, Inc (ARSFI, http://www.arsfi.org/), som er en non profit organisasjon.

Så lenge radioklienten er lisensiert radioamatør kan altså meldinger sendes til eller fra vanlige internetadresser via amatørdrevne gatewayer fra radio til internet. Systemet utvikles gradvis til å bruke stadig flere ulike overføringsprotokoller med ulike egenskaper og i ulike prisklasser mht nødvendig hardware og frekvensbånd. HF og VHF/UHF/SHF kan brukes.

 

 

 

Winlink er et verdensomspennende system for meldingsformidling over radio. Det er «stjernebasert» som innebærer at en melding kan routes flere veier. Således er løsningen lite sårbar, og den er QRV 24/7.

winlink 08012014b

Løsningen ble opprinnelig utviklet for bobilturister og seilere, men fokusområdet er etter hvert blitt dreid mot nødsamband. Winlink er stadig blitt forbedret for å imøtekomme kravene til oppetid. Systemet benyttes i dag også av FN, US Coast Guard, og Røde Kors, og det ble brukt i forbindelse med tsunamien i sør øst Asia, Katrina og andre orkaner.

Gjennom Winlink kan man i dag overføre e-post med vedlegg <120kb, posisjonsrapportering og grafisk tekst basert værmelding.

Litt om Winlinks størrelse i verden:
Antall brukere: 11720
Antall radio gateways (RMS) 849
Antall HF RMS gateways 162
Antall stasjoner tilkoblet siste uke 2137
Meldinge sendt siste måned 96235

Følgende protokoller støttes i dag på HF:
Pactor I, II, III, 4 USB (I,II,III også på LSB)
Winmor , USB
Robust Packet, USB

Og følgende protokoller supporteres på VHF / UHF
Packet AX25 FM
Winmore

Follogruppen har vært sentral i utviklingen av Winlink, og LA3F er i de senere årene blitt oppgradert med dr-7800 installasjoner og Trimode på alle RMS’er.

—————————————————————————————————— 

winlink 08012014b

Det var tydelig at vi denne gang hadde foredragsholdere med bred erfaring og betydelig faginnsikt. 

Periodevis klarte de å ta pusten fra tilhørerne med sin kompetanse på området.

Stor takk til både Tore og Finn fra Follogruppen.

-3pk