Referat fra medlemsmøte Onsdag 15. april 2015

15042015 Ant analyz 8OKA smlDenne Onsdagen var det foredrag om praktisk bruk av antenneanalysator ved LA8OKA Martin.
Møtet ble åpnet av formannen Frode (-4GF) som raskt ga ordet videre til Martin.

15042015b

Foredraget hadde tittelen:
Praktisk bruk av antenneanalysator v/Martin LA8OKA

Ved hjelp av en analysator kan man måle:

· SWR (Standbølgeforholdet)
· Refleksjonskoeffisient
· Retur tap
· Impedans
· Kabeltap
· Kabellengde
· Resonansfrekvens
· Induktans på spoler
· Kapasitans på kondensatorer
· Traps
· Filtere.

Multimeteret er enklest. Men instrumentet kan gi oss verdifull informasjon ved feilsøking på antennesystemet vårt mhp. følgende:
· Brudd i kabelen
· Kortslutning i pluggen
· Kjenner man til balunens konstruksjon kan det måles om det er kontakt eller brudd gjennom enheten.
· Ohmsk motstand gjennom antennens forskjellige elementer.

15042015aSWR, refleksjonskoeffisient og retur tap er alle uttrykk for det samme.
Mye brukt er SWR som er forholdet mellom maksimal amplitude og minimal amplitude på den stående bølgen i en antenne.

SWR meteret er et annet enkelt og billig måleinstrument for måling av antenner og kabler. De fleste transceiverne har i dag innebygget SWR meter, riktig nok med varierende kvalitet. Opp til SWR 3:1 er SWR målingene som regel rimelig riktige. Pass på at antennetuneren er utkoblet ved måling! Noen transceivere har funksjonalitets mulighet for opptegning av SWR kurver (Eksempelvis Yaesu FT-2000 og FT-5000). Men det er fornuftig å ha et separat SWR/wattmeter og «dummy load» tilgjengelig. Har man Microsoft Excel tilgjengelig, kan man plotte inn SWR verdiene i en tabell og så la PC’en tegne opp kurven.

Ved å koble coaxen til en dummy load i den ene enden og et SWR meter i den andre enden, kan man enkelt kontrollere om coax kabelen fungerer eller ikke. Ved å bruke to watt metere, en dummyload og en sender, kan tapet i coaxen måles. Man kobler coaxen som skal måles mellom wattmetrene og måler forskjellen i effekt. Tapet i DB regnes ut etter formelen «10*log P2/P1»

Antenneanalysator. Hovedforskjellen mellom et SWR meter og en antenneanalysator er at analysatoren:
· Er en separat enhet som ikke trenger noen sender
· Kan som regel måle impedans i tillegg til SWR
· Har ofte tilleggsfunksjoner som måling av kabeltap, kabellengde, kapasitans, induktans, osv
· Ofte har mulighet for tilkobling til PC.

Det finnes to typer av analysatorer: 1-port som sender ut ett signal og måler det som blir reflektert tilbake. 2-port som sender ut ett signal på en port og måler det som går igjennom testobjektet på en annen port.

Mythbuster. Mange tror at antennen er i resonans når den har lavt SWR. Det er imidlertid ingen sammenheng. En antenne kan ha flere resonansfrekvenser og flere frekvenser med lavt SWR og disse frekvensene er ikke nødvendigvis de samme. Myten stammer fra en halvbølgedipol som har en impedans på 40-80 ohm ved resonans og dette sammenfaller med samme frekvens hvor SWR er lavt når en 50 ohm coax. benyttes.

Martin gikk igjennom flere definisjoner og beregninger som vi vil ikke redegjøre for her.
Men vi vet nå hvor vi skal henvende oss når vi trenger å vite mer og dersom vi får problemer.

Takk Martin!

-3pk