Referat fra medlemsmøte Onsdag 30. april 2003 – Radiokommunikasjon i tunneler v/ LC7GBT Svenn Ole

Formannen ønsket velkommen og minnet om at det nærmer seg “Vårens vakreste eventyr” holmenkollstafetten. Oslogruppen skal også i år bistå med samband, og sambandsgeneral Rune LA7UCA er fortsatt på jakt etter operatører som kan være med å gjennomføre oppdraget Søndag 11. mai

Ordet gikk deretter til kveldens foredragsholder Svenn Ole som startet opp med å fortelle litt om sin egen bakgrunn og litt om ansvarsforhold rundt vei, tunnel og kommunikasjon.

Svenn Ole gikk deretter igjennom hvilke kommunikasjons- systemer som til enhver tid er aktive i tunnellene og hvordan disse systemene er bygget opp rent teknisk. Vi fikk høre om hvordan transmisjonen hovedsakelig foregår via “leaking” coax, men at også retningsantenner benyttes spesielt for mobiltelefon.

Interessant var det også å høre om selve de mekaniske opphengene og hvorfor dette er konstruert som de er. En vesentlig del av de tekniske løsningene i biltuneller er selvfølgelig skilting trafikkinformasjon. Vi fikk også et innblikk i hvordan disse løsningene var bygget opp og fungerte.

Svenn Ole holdt et lærerikt og interessant foredrag, noe kommentarene fra de ca. 30 møtedeltakerne tydelig ga uttrykk for.

Foredraget vil bli fulgt opp med et besøk på VTS (Veitrafikksentralen) på neste møte.

Takk til Svenn Ole for fint foredrag.

LA1KP Øivind