4 nye radioamatører i Oslogruppen

4o log SmlDet ble avholdt lisensprøve i forbindelse med Norsk Hammeeting 2008, og dette resulterte i 4 nye lisenser i Oslogruppen

I forbindelse med Norsk Hammeeting 2008 ble det avholdt lisensprøve som resulterte i 4 nye radioamatører lisenser.

Vi gratulerer LA4URA Wemun, LA4VRA Rune, LA4WRA Nils og LA4YRA Ole Kristian med lisensen og håper de finner seg til rette med ny hobby.

Forøvrig er det meningen at det skal være ny prøve på torsdag den 17. april kl 1900 i Oslogruppens lokaler for de resterende kursdeltakere som ikke hadde anledning til å ta prøven i helga.

V I    G R A T U L E R E R   !