Nytt fra styret 19 sept 2015 – LA4O trenger ny WEB løsning

4o log SmlVår WEB publiseringsløsning har vært idrift i 10 år og må nå fornyes. Vi er derfor på søk etter et medlem som kan bidra med å få etablert en ny WEB løsning.
—————————————–
Den eksisterende WEB løsningen til Oslgruppen har fungert bra over tid og inneholder nå i tillegg til helt aktuelt stoff, også et historisk arkiv som omfatter gruppens aktiviteter i tiden fra 2005 til 2015.

 

 

Løsningen har tjent oss trofast i 10 år, men vi må nå erstatte denne løsningen med en mer tidsmessig publiseringsløsning.
Flere og flere av komponentene i løsningen fungerer etterhvert dårligere eller har sluttet helt å fungere.

Det er derfor helt nødvendig for oss å få på plass en ny og moderne pubiseringsløsning !

Vi søker derfor etter et medlem som har kunnskaper og lyst til å være med på å bygge opp en ny publiseringsløsning for oss.

Ta kontakt med LA1KP Øivind hvis du har lyst til å bidra !

Øivind kan kontaktes på telefon: 906 04 339 eller på mail: la1kp@nrrl.no