Referat fra medlemsmøte Onsdag 20. september 2006

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 20. september 2006

Møteprogram:
Linking av repeatere, samt bruk av SUB toner v/ LA6MW Lars

Onsdagens møte omhandlet i korte trekk repeatere og linking av disse. Lars fortalte også endel om de tekniske sidene rundt bruk av 1750Hz , DTMF etc. og da spesielt i forbindelse med åpning av repeaterne og tilhørende link kjeder.

Det kom også en del spørsmål og kommentarer fra salen som omhandlet disse emnene.

Det ble fra salen spurt om digitale repeatere(D-Star).

Formannen LB9GE fortalte kort om hva som er kjent om dette emnet. Hvilket stort sett vil si det som er kjent fra USA. Det ble nevnt at den greieste kilden til informasjon er icomamerica.com.

Til tross for at D-star har vært oppe på gruppemøter et par ganger før var dette systemet noe som virket ukjent for mange av de frammøtte.

Det ble også orientert om at LA5OR var nede pga. tekniske årsaker, og at repeateren kanskje ikke ville komme opp igjen på nåværende QTH.

I den forbindelse ble det fra salen foreslått å sette opp digital repeater som en eventuell erstatning.

Det ble også foreslått fra salen å gå til innkjøp av nytt utstyr for LA5OR, med linking til LA7OR for å dekke Oslo nordover også.
Styret vil ta med seg kommentarene i det videre arbeidet utover høsten.

LB9GE Trond