Referat fra medlemsmøte Onsdag 16. januar 2008 – foredrag v/ Walter Andersen

Det var godt frammøte og interessant foredrag på dette første ordinære medlemsmøtet i 2008.
Formannen kunne ønske i overkant av 30 medlemmer velkommen til dette første medlemsmøtet i 2008.
Det er også planer om å starte opp med et morsekurs i løpet av våren , LA2QM orienterte om planene og oppfordret interesserte til å gi ham et tips, slik at vi får en indikasjon på hvor mange som er interesserte.

Ordet gikk deretter til kveldens foredragsholder, privatetterforsker Walter Andersen.

Walter Andersen er tidligere politimann og har bl.a. tjenestegjort ved kriminalpolitisentralen, vært saksbehandler i Justisdepartementet og lærer ved politihøyskolen.

Walter Andersen startet med å fortelle litt om hvordan privat etterforskning fungerer, hvordan dette er organisert med bl.a. 2 forskjellige fagforeninger, og hvorledes samarbeidet er i forhold til politiet.
Han kom også inn på hvilke oppdrag private etterforskere tar på seg og litt om hvorledes man arbeider i denne bransjen.

Et annerledes men allikevel interessant foredrag, hvor også tilhørerne hadde mange spørsmål og kommentarer.

la1kp