Referat fra medlemsmøte Onsdag 18. oktober 2006

Møteprogram:   Medlemsmøte med bilder fra DX ekspedisjon med LA9HW og WEB steder for radioamatører ved LB9GE !

Møteprogram:
DX ekspedisjon 2005 v/ LA9HW Jan
WEB steder for radioamatører v / LB9GE Trond

Formannen Trond LB9GE ønsket velkommen og orienterte om at styret håper å kunne komme med mer informasjon vedr. gruppelokaler iløpet av en ukes tid.

Trond hadde forbredt og holdt en liten presentasjon om aktuelle WEB steder på internett for oss radioamtører.