Referat fra medlemsmøte Onsdag 15. september 2010 – Lavsignal på høye frekvenser v/ LA0BY Stefan

Tema: LAVSIGNAL VHF / UHF / SHF DX v/LA0BY Stefan

Temaet omfatter dx med svake signaler vesentlig på SSB og CW.
Distansen som defineres for DX avhenger av hvilket bånd som det kjøres på. På 6 meter defineres DX som QSO’s utenom eget kontinent. DX på disse båndene betinger at man er på rett frekvens til riktig tid. Dessuten skal man ha litt flaks. Men følg med og benytt gjerne DX clustrene samt internettsiden ”DX Sherlock 1.97”

15092010 la0by

Alternative kommunikasjonsformer er:

Tropo
Her er det ofte ”line of sight” som gjelder. Det er derfor fordelaktig å etablere stasjonen så høyt som mulig, gjerne på en fjelltopp. Ønskelig med kulde på bakken og varmt i høyden.” Hepburn tropo index” er en mye brukt tropo varsler. Indexen gir også pålitelige prognoser.

Ducting
Virker som speil i ulike lag, og at signalene går igjennom tuneller.

Troposcatter
Refleksjoner fra uregelmessigheter i troposfæren.

Aurora (Nordlys)
Svært aktuelt for oss da Norge ligger langt nord. Solvinder slenges ut mot jordkloden og auroraen danner en hette rundt magnetisk pol. Hetten reflekterer signalene. Auroraen er ikke alltid synelig. Best å lytte mellom 17-18 og 23-24. På 70 cm oppleves at du sender på en frekvens og mottar på en annen.

Sporadisk E (ES)
Mest på sommeren og hovedsakelig på 6 meter. Høyere frekvenser blir ikke reflektert. ES er ikke forutsigbart, derfor kalles det ”sporadisk”. Fungerer over 1000km.

Meteor Scatter
Galaktisk støv som forbrennes og som danner plasma i atmosfæren der signalene reflekteres. Oppleves som stjerneskudd fra jorden. Her må det avtales tidsluker da man ofte ikke hører motparten. Doppler effekt fås også her.

Det var mange spørsmål og diskusjoner. Flere fikk aha opplevelser under foredraget. Takk Stefan, dette vil nok inspirere flere til å satse på VHF/UHF/SHF DX fremover.

LA3PK Jan
(referent)
Foto : LA5FRA Paul

Les mer om temaet ved å følge linkene på dette bildet:
15092010 linker