LA4O påskering 2010

4o log SmlPå LA4O-nytt 22/3 ble det lansert en idé om en 80 meter ring for gruppens medlemmer i påsken. Det ble foreslått at vi møtes på 3640 +QRM hver dag fra “palmelørdag” til 2.påskedag. De av gruppens medlemmer som ønsker det er velkommen til et uformelt HF treff .

LA6XI Knut har kommentert initiativet slik:
Godt initiativ!- tror det var nevnt kl 1000 NT og utover. For de som kan,- ville det i tillegg også være spennende å teste 60 m her i Sør-Norge. Hva med ca kl 1030 på USB 5385 kHz ( + – QRM