Referat fra medlemsmøte Onsdag 13. januar 2016 – Nødsamband v/LA4PGA Trond

På dette først medlemsmøtet i 2016 fortalte LA4PGA Trond om Nødsamband generelt og om forestående oppdrag i 2016 spesielt.

Formannen LA4GF ønsket velkommen.

Innledningsvis presenterte LA8OKA forslag til byggeprosjekt; bygging av forkortet dipole. Konseptet går ut på bygging av halvbølge dipole med forkortingsspoler der deltakerne bygger sine egne antenner tilpasset deres krav. Hver enkelt får hjelp til designet av Martin som også lager forslag til antenne.
Send post til la8oka@arrl.net med dine ønsker.

Kveldens foredragsholder var LA4PGA Trond som snakket om sambandsoppdrag, nødsamband og redningstjenesten.

Sambandsgruppen er en godt organisert gjeng med interesserte- og teknisk engasjerte personer, med god kunnskap om kommunikasjon, som ønsker å bidra inn i et samfunnsnyttig engasjement.

Historisk sett kan man si at sambandsvirksomheten begynte med «gutta på skauen» under krigen. På 70 og 80 tallet ble det brukt mye tid på rallysamband.
I 2012 ble det etablert en felles beredskapsorganisasjon for Oslo og Akershus gjennom NSOA samarbeidet.

Redningstjenesten støtter Hovedredningssentralen (HRS) og politiet lokalt (LRS), mens nødsambandet dekker sivile myndigheter, kommunale organer, direktoratet for sivilt beredskap og fylkesmannen.

NRRL bidrar inn med samband, tracking og kompetanse innen samband og teknikk.
Utstyret består av HF- og VHF radioer, nødnett terminaler, gate-ways, APRS utstyr, Winlink (e-mail), cross band utstyr, samt annet. Dertil benyttes NRRL’s repeater og APRS nettverk.

Vi deltar ved sambandsoppdrag, redningsaksjoner, sambandsmøter og øvelser.
Gjennom vår kompetanse bidrar vi inn ved kurs og opplæring.

Politireformen har varslet færre politidistrikter. NRRL samband har besluttet å organisere seg i hht de nye distriktene, som blir en ny utfordring i 2016.

2015 var et godt år for Oslogruppen der vi bidro inn i følgende sambandsdoppdrag:

· Oslo Maraton

· Holmenkollen Skifestival

· Raumerittet

· The Challange (hunderedningstjenesten)

Oppdragsmengden er økende og vi trenger flere som kan bidra inn i et samfunnsnyttig arbeid. Om du har anledning, vennligst kontakt Trond LA4PGA på tlf, 992 92426 eller e-mail la4pga@gmail.com

Hold frem som du stevner Trond og takk for foredraget!

la3pk


Publisert omtale forut for møtet:

Nødsamband og sambandstjenesten er en viktig del av radioamatørenes aktiviteter !

Det har skjedd mye på sambandsfronten de siste årene og Oslo-gruppen i samarbeid med NSOA har etablert seg som en aktør som blir kaldt ut på stadig flere oppdrag.

Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne viser at vi er en ressurs å regne med, og etterhvert ikke bare den som kan opprette et samband, men også som en aktør som har kunnskaper og leveringsevne på koordinering og drift under oppdrag.

Oslogruppen står foran to store sambandsoppdrag i Holmenkollen, verdenscupen på ski 5-7 februar og mest sannsynlig verdensmesterskapet i skiskyting 3.-13 mars (10 dager til ende).
Vi jobber for helse og beredskapsetaten og hovedjobben vår er APRS sporingstjenenste (Tracking). Vi skal i tillegg bidra med loggføring og levere lukket samband. 
Vi er dekket opp med minimumsbemanning, men har muligheten til å stille med flere folk noen av dagene.

Dersom du har lyst til å bli med å bidra og lære mer om samband, kan du melde deg på til LA4PGA Trond på tlf. 992 92 426. Dette gjelder også de nye amatørene, som du invitere dersom du er i kontakt med dem.

 
For ordens skyld nevnes at de som skal være med i sambandstjenesten må være medlemmer av NRRL og aller helst Oslogruppen eller en samarbeidende gruppe.