Referat fra medlemsmøte Onsdag 07. jan 2004 – EMC med hovedvekt på PLT v/ LA2RR Ole

PLT eller Power line transmission v / LA2RR Ole Garpestad.

Årets første møte ble åpnet av formannen LA1KP, som ønsket alle de frammøtte et riktig godt nytt år.
Januar blir en aktiv måned i grupperegi. Det er allerede avholdt sambandsmøte, hvor det var ca. 20 frammøtte, og forberedelsene til sambandsoppdraget i forbindelse med Rally Finnskog er i full gang. LA2GLA Kristian ba om at de som har lyst til å være med på dette sambandet meldte seg raskt -det blir behov for over 30 operatører.

Lørdag 10. arrangerer Oslogruppen åpent APRS møte, og utifra tilbakemeldingene hittil ser det ut til å bli godt frammøte på dette arrangementet.

Formannen minnet også de frammøtte om at det nærmer seg årsmøte/generalforsamling og at valgkomiteen gjerne tar imot forslag på kandidater til det nye styret.

LA1KP introduserte deretter kveldens foredragsholder LA2RR Ole.
Ole startet med å fortelle litt om de forskjellige begrepene som benyttes om denne formen for å distribuere datakommunikasjon via lysnettet.
Han viste diagrammer og forklarte om grunnprinsippene som benyttes og om de nivåene av utstråling i HF spekteret som er påvist ved forsøk med PLT.

Ole tok også for seg de krav som stilles idag, og de krav til utståling i radiospekteret som radio-amatørene og andre brukere av HF frekvensene i Europa (og verden forøvrig) arbeider for å få vedtatt.

Som formann i IARU region 1 sitter Ole på førstehånds kjennskap til det arbeid som gjøres internasjonalt for å hindre at kortbølgespekteret skal bli fullstendig ubrukelig som som følge av innføringen av denne formen datakommunikasjon via lysnettet.
Det synes klart at dersom PLT skulle bre om seg slik dagens krav til PLT utstyret er, ville radio-amatører som bor i disse områdene få store problemer med å gjennomføre QSO’er hvor motstasjonen var noe særlig svakere enn 7 – 8 S grader.

Oppfordringen må derfor være å sette dette problemet på dagsorden, diskutere problemet og gjøre kjent hvilket betydelig problem dette kan medføre for brukere av kortbølgeområdet.

Det ble etterhvert mange spørsmål fra salen, og det ble bl.a. oppfordret til at NRRL gjør tilgjengelig lydfiler slik at vi kan kjenne igjen denne formen for støy når det måtte dukke opp i vårt lokalmiljø.

Vi takker Ole for et interessant og tankevekkende foredrag !

LA1KP Øivind