Referat fra medlemsmøte Onsdag 09. januar 2002 – Tema for kvelden “Mer støy” v / LA4QE Kjell

Styret holdt styremøte mens de 32 øvrige fremmøtte ble ønsket velkommen av Kjell til et godt nytt år.

Kjell hadde på La4O-nytt på mandag sagt seg villig til å ta på seg nok et foredrag om støy. Det handlet også denne gangen om en del av de forhold rundt vår sender/antenne som har vært behandlet på de tidligere støyforedragene, men denne gangen var det bl.a. RF-0-punkt og støykansellering som ble særlig omtalt.

Kjell har bl.a. forsøkt LA4LEs enkle løsning på å lage en variabel motvekt som kan skape RF-0-punkt. Han viste bl.a.frem en boks med en noe modifisert utgave der bl.a. lampa var byttet ut med et dreiespoleinstrument. MFJ-Støykansellereren og en filterboks med digitale audiofiltre ble sendt rundt og LA4QE var også innom andre tema rundt problematikk knyttet til hva som virker som antenne og hva som virker som jording.

Noen av de tilstedeværende hadde nok til tider litt problemer med å ”holde tråden”, men fikk nok også en del vekkere om hva som kan være årsaken til innslag på for eksempel høyttalerledninger av bestemte lengder. LC5XAT Kristian takket Kjell for foredraget med den sedvanlige seidelen, og Kjell ga en munter replikk som den sporty radioamatøren han er.

LA4XT Ragnar