Referat fra medlemsmøte Onsdag 05. feb 2003

Det var dårlig frammøte denne Onsdagen, kun en 14 -15 tilstede.

Det var det derimot ikke på parkeringsplassen, for der var det rekordstort frammøte pga flott skiføre og full fart i hoppbakkene. Faktisk var parkeringsplassen full, og mange måtte parkere langs veien.

Siden det var såvidt få tilstede ble møtet benyttet til å klargjøre rundskriv for utsendelse til medlemmene.

I tillegg orienterte formannen litt om gruppens aktiviteter framover. Videre redegjorde han for beslutningen om å legge ned LA4O mailboks
LA1KP tok også til orde for å se på mulighetene for å etablere et tidsmessig høyhastighets trådløst radioamatør datanettverk. På en av de mellomliggende Onsdagene i nær framtid vil dette temaet bli tatt opp til videre diskusjon.

Forøvrig gikk praten livlig rundt kaffen og julekaken.

LA1KP