Referat fra medlemsmøte 4. april 2001 – Rapport fra Rally Finnskog – APRS sambandsoppdrag

Det foreligger dessverre ikke noe referat fra dette møtet