Referat fra medlemsmøte 22. januar 2014 – Alternative byggeprosjekter våren 2014

8oka 22012014b smlOslogruppen av NRRL – Referat fra medlemsmøte 22. januar 2014
Alternative byggeprosjekter våren 2014 v / LA7WRA Peter og LA8OKA Martin

Møtet ble åpnet av formannen LA8OKA Martin som orienterte om kommende DX ekspedisjon til Amsterdam Island FT5ZM, der Oslogruppens medlem LA6VM Erling deltar. Ekspedisjonen regner med å være QRV i slutten av januar. Condx synes å bli bra fremover så her har flere hams en god mulighet til å få ett nytt land i loggen.

Oslogruppen vil som en prøveordning flytte LA4O nytt fra Nesodden LA6OR til Tryvann LA5OR for å få et større dekningsområde bl.a. til Nittedal. Endringen betinger at LA5OR kan settes i sambandsmode.

22012014 la7wra aDeretter presenterte Peter alternative byggeprosjekter. (summarisk versjon av hans foredrag ligger vedlagt, se PDF fil for nedlasting nederst på denne siden). Martin LA8OKA viste frem selv konstruerte, hjemme bygde baluner.

Alt tyder på at man denne gang vil konsentrere seg om forskjellige byggesett alt etter behov.
Gruppen har både ekspertise og instrumenter til å være behjelpelig ved sammenstilling.

Til neste medlemsmøte, 5 feb. 2014, bør medlemmene ha en oppfatning om hvilke prosjekter som de ønsker å satse på.

-3pk