Nytt fra styret – kontrakt med NRRL undertegnet

4o log SmlOslogruppens formann LB9GE Trond melder at Oslogruppen nå har undertegnet kontrakt med NRRL for leie av lokaler
Trond kan fortelle at gruppen i dag 7. febraur 2007, har undertegnet avtale med NRRL om leie av gruppelokaler og møtelokaler på Rommen.

Dette betyr i praksis at vi nå har lokaler, og at vi heretter vil ha gruppemøter, dropin, sambandsmøter og andre aktiviteter på Rommen.

Det skal i første omgang kun gjennomføres noen mindre oppgraderinger og endringer i lokalene, for å tilpasse disse til våre aktiviteter.

NRRLs QSL system skal flyttes til “datarommet”, QSL rommet skal ominnredes til shack, kjøkkenet skal oppgraderes med bl.a. kjøleskap, oppvaskmaskin og kaffetrakter med nok kapasitet.
Møterommet skal ominnredes for å gi plass til flere, og prosjektor/lerret skal monteres.
Det taes sikte på å gjennomføre disse endringene som dugnader på andre dager enn de dagene vi har møter og drop in.

Det er viktig at Oslogruppens medlemmer respekterer at lokalene er en arbeidsplass på dagtid alle hverdager. Styret vil utarbeide retningslinjer for bruk av lokalene, samt hvordan vi organiserer rydding og renhold.

Mer informasjon følger etterhvert som de konkrete planene blir spikret.

For styret LA1KP