Referat fra medlemsmøte Onsdag 11. mai 2016 – Orientering fra IARU møtet i Wien 15 – 17 april

IARU logoMøtet ble åpnet av formannen LA4GF Frode.

Programmet for dagen var:
International Amateur Radio Union (IARU) v/Tom LA4LN

Innledningsvis overrakte NRRL’s president Jan, LA3PK to plaketter til kveldes foredragsholder Tom som bevitner at han v/LN1V ble vinner av fjorårets VHF tester klassene 6m og 4m

 

 

11052016 4ln 3pk plakett 
Tom’s foredrag var to delt, først orienterte han om IARU. Deretter snakket han om IARU mellom møtet i Wien 15 – 17 april 2016.

Opphavet til IARU stammer fra 1925, der en organisasjon ble grunnlagt for å fremme interessen for amatører som drev med to veis kommunikasjon. Dagens IARU består av 3 regioner tilsvarende den Internasjonale Tele Unionen ITU:

-Region 1: Europa, Russland og Afrika (0.5 mill. amatører og 0.2 mill. medlemmer)
-Region 2: Nord og Syd Amerika (1 mill. radioamatører og 0.2 mill medlemmer)
-Region 3: Asia og Australia (1.5 mill. radioamatører og 0.2 mill. medlemmer)

Totalt er det således ca. 3 mill. radioamatører i verden hvorav ca. 0.6 mill. er medlem av IARU.
IARU skal beskytte og promotere radioamatør saken innenfor rammeverket som ITU fastsetter og supportere medlemmene i de respektive landene. IARU arbeider med resolusjoner vedtatt på de regionale konferansene, og som senere evt. blir gjort gjeldende for hele verden av administrative council, AC. Hver region har en Executive Comimitte (EC) og det avholdes konferanse hvert 3. år, i tillegg til mellommøter som denne gang var i Wien. IARU har observatør status ved ITU konferansene.

IARU ledes av Administrative Council (AC) og ledelsen har følgende sammensetning:
-President Tim Ellam, VE6SH
-Visepresident Ole Garpestad LA2RR
-Sekertær Dave Sumner, K1ZZ (ARRL sekretariat)

IARU region 1 ledes av Excecutive Council (EC) med
-President Don Beattie G3BJ
-Viespresident Faisal Alajmi, 9K2RR
-Sekretær Dennis Green, ZS4BS

Hvorledes arbeider IARU Region 1 under konferansene?

Arbeidet foregår i følgende komiteer:
C2 Økonomi
C3 Administrasjon og Organisasjon
C4 HF (permanent)
C5 VHF (permanent)
C6 Valg og stemmesedler
C7 EMC (elektromagnetisk kompatibilitet, støy (ny komite fra september 2014)

Hvor bindene er IARU’s anbefalinger for norske amatører?
I forskrift for norske amatører paragraf 1 heter det blant annet:
«Radioamatørsendinger bør være i samsvar med nasjonale og internasjonale retningslinjer utarbeidet av radioamatørenes interesseorganisasjoner»
Etter dette gikk Tom igjennom arbeidet som ble utført på mellommøtet i Wien. Vi vil ikke referere det her ettersom detaljert rapport kommer i Amatør Radio.

Takk Tom «Solid copy as always»

-3pk

11052016 4ln 1

11052016 4ln 2

11052016 4ln 3

 

 

IARU logos all3regions