Onsdag 26. feb 2014 – Generalforsamling i Oslogruppen

Kort rapport fra årets generalforsamling.
Formannen LA8OKA Martin innledet årets generalforsamlingsmøte med å ønske de frammøtte velkommen.

Deretter mintes vi 2 av våre medamatører som nylig har gått silent key med ett minutts stillhet
Dette var LA2IJ Ove og LA9VL Magne.

Det var så klart for gjennomgang av punktene i henhold til dagsorden.

genfors26022014a

Det var 28 stemmeberettigede medlemmer tilstede og 1 observatør.
Formannen ledet møtet raskt og greit, og årsrapport og regnskap ble godkjent med noen få kommentarer og rettelser !

Budsjettet ble godkjent og dermed også forslag til kontingent. Det kom videre fram under budsjettbehandlingen at styret har til hensikt anskaffe PA-trinn til shacken. Det ble også besluttet å overføre Kr. 40.000,- av årets overskudd til husfondet.

genfors2014gml ny f 250 edited 1

Vi gratulerer LA4GF med formannsvervet for ett år.

Ordet gikk så til formannen i valgkomiteen, som ledet oss gjennom valgene som alle ble gjort ved akklamasjon.

Fullstendig referat vil bli sendt ut til medlemmene sammen med neste rundskriv.

Takk til LA5FRA Paul for bilder.

de
LA1KP Øivind

genfors 26022014b