Onsdag 26. feb 2014 – Generalforsamling i Oslogruppen

 

Genfors 26022014 gml ny f smlKort rapport fra årets generalforsamling.
Formannen LA8OKA Martin innledet årets generalforsamlingsmøte med å ønske de frammøtte velkommen.

Deretter mintes vi 2 av våre medamatører som nylig har gått silent key med ett minutts stillhet
Dette var LA2IJ Ove og LA9VL Magne.

Det var så klart for gjennomgang av punktene i henhold til dagsorden.

Det var 28 stemmeberettigede medlemmer tilstede og 1 observatør.
Formannen ledet møtet raskt og greit, og årsrapport og regnskap ble godkjent med noen få kommentarer og rettelser !
genfors26022014agenfors 26022014b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjettet ble godkjent og dermed også forslag til kontingent. Det kom videre fram under budsjettbehandlingen at styret har til hensikt anskaffe PA-trinn til shacken. Det ble også besluttet å overføre Kr. 40.000,- av årets overskudd til husfondet.

genfors2014gml ny f 250 edited 1Ordet gikk så til formannen i valgkomiteen, som ledet oss gjennom valgene som alle ble gjort ved akklamasjon.

Vi gratulerer LA4GF med formannsvervet for ett år.

Fullstendig referat vil bli sendt ut til medlemmene sammen med neste rundskriv.

Takk til LA5FRA Paul for bilder

de
LA1KP Øivind