Referat fra medlemsmøte Onsdag 18. april 2012 – Skipstelegrafi et historisk tilbakeblikk v / LA2QM Yngvar

18042012 Titanic smlSkipstelegrafi, et historisk tilbakeblikk v/LA2QM Yngvar
Mandag 15. april 1912 kolliderte verdens største og helt nye passasjerskip «Titanic» med et isfjell i Atlanterhavet og sank. Man forstod nå viktigheten av å kunne kommunisere fra skip til land og mellom skip seg i mellom. Kveldens foredragsholder Yngvar har lang erfaring som radiooffiser og «gnist».

Norge har vært og er stadig en betydelig nasjon innen skipsfart. Også innen skipskommunikasjon har vi vært ledende. Rogaland Radio var det sentrale bindepunktet for telegrafistene. Norske gnister tok alltid kontakt med «Rogaland» dersom forholdene gjorde det mulig. Årsaken var at stasjonen hadde dyktige telegrafister og man slapp fordyrende gebyrer med videreformidling av telegrammer. Hver time sendte Rogaland ut en liste som anga hvilke båter som det var telegrammer til. Det gjaldt da å følge med for senere å kunne avtale en arbeidsfrekvens for mottak av telegrammene.

Skipene lyttet kontinuerlig på nødfrekvensene. Ved en anledning fanget Yngvar opp et SOS i Middelhavet. Ikke lenge etter dukket et fly opp som sirklet over skuten. Flyet telegraferte med lyssignaler som var vanskelig og fange opp grunnet både skipet og flyets bevegelser. Men til slutt oppfanget de «follow me». Flyet ledet dem til havaristen, en Yacht som var gått ned. Det bør være unødvendig å nevne at mannskapet er evig takknemlig for å bli plukket opp.

I USA var det flere private kyststasjoner som hadde inntekter på å formidle meldinger til og fra skip.
Ettersom stasjonene tjente penger på denne virksomheten var det har konkurranse mellom dem. Ved en anledning var -2QM innom en slik stasjon i USA der har observerte 100 jenter som satt på rekke og rad for å videresende meldinger.

Det fantes lister over stasjoner og frekvenser. Før SSB’n tok over i slutten av ’60 årene ble det kjørt nesten bare telegrafi ettersom AM modulasjonen ikke rakk særlig langt.

Yngvar var lenge både på krusskip i Kariben og på Prinsesse Ragnhild som gikk mellom Oslo og Kiel.
Alle problemer ble løst på en saklig og profesjonell måte, og han erindrer kun hyggelig kapteiner.
Ved en anledning hadde han glemt å skru av senderen noe som resulterte at «trafikk og musikk» også ble kringkastet fra «Ragnhild»

Siste båt var fra rederiet «Kloster». På vei over Atlanterhavet fanget Yngvar opp at Alexander Kielland var gått ned. Inntrykk gjorde også turene gjennom Panama Kanalen der skipene trekkes med 4 lokomotiver og det er 5 loser om bord. Turen fra Atlanterhavet til Stillehavet tar 13 – 15 timer.
Ved innseilingen til Panamakanalen er det en sterk sving slik at sluseportene ikke kan treffes med torpedoer fra utsiden. I Suez kanalen er det ikke sluser.

Senderne ombord var kraftige, hans siste båt hadde 1.8 kw ut. Mye av effekten gikk imidlertid tapt før den nådde antennen. Men det gode QTH’et på sjøen medførte at det alltid gikk «godt ut» Gnisten hadde også andre oppgaver som føring av regnskap.

LA2QM mente at tiden i cruise fart var den beste, please guess why.

Foredraget var krydret med mange historier som ikke gjengis da de aldri blir gode nok på trykk.

Takk Yngvar, dette var fantastisk, synd at en slik epoke med radiokommunikasjon nå er slutt.

25 medlemmer møtte opp denne kvelden.

LA3PK