Møtereferat 5. april 2000 – LA7BO Halvor forteller om Spredt spektrum teknologi

30 cm nysnø og solskinn sørget for prospektkort stemning utenfor lokalene. Inne hadde LA7UCA Rune sørget for at det var lunt og godt etter hardfyring i ovnen, og med kaffe og julekake servert kunne møtet begynne.

LA8UIA Steinar åpnet møtet presis og ønsket kveldens foredragsholder LA7BO Halvor velkommen.
27 hadde funnet veien til møtet og de frammøtte fikk en innføring i hva spredt spektrum egentlig er.

Halvor begynte med å fortelle at i spredt spektrum blir signalet spredt ut over et stort frekvensområde – mye større enn minimum båndbredde for å overføre signalet som sendes. Dette ble så utdypet ved hjelp av forklaring og overhead illustrasjoner.

Vi fikk også høre at spredt spektrum kan dateres tilbake til den annen verdenskrig da en kvinnelig tysk forsker fikk patent på et frekvenshoppende system.

Av praktiske anvendelser i dag brukes spredt spektrum teknikken bl.a. i GPS systemet og i trådløse LAN.
Halvor fortalte om forskjellen i de to teknikkene “direkte sekvens” og ” frekvens hopping” , og kom inn på teori og definisjoner.

Av fordelene med spredt spektrum teknikken kan nevnes:
-Motstandsdyktig mot interferens fa andre radio tjenester.
-Forbedret mottakelse i forholdet til multipath problematikken.
-Samme frekvensområde kan deles av mange brukere.
-Privatisering ved å benytte forskjellige koder.

Av ulempene kan neves:
-Større bruk av båndbredde.
-Implementering er mer omfattende.

Halvor fortalte også litt om et prosjekt med spredt spektrum transceivere som TAPR i USA holder på å utvikle ( 128 KB/sek – 900 MHz) , og viste blokkdiagrammer og fortalte om prinsipper og virkemåte på dette utstyret.

De mange spørsmålene fra salen viste at dette var et tema som klart var interessant, men som også var nytt for mange.

Vi takker LA7BO Halvor for et interessant foredrag om en teknikk som nok ligger litt fram i tid for “vanlige radio-amatører”, men som vi klart kommer til å stifte bekjentskap med om noen år !

Mer om spredt spektrum kan du finne på disse adressene:

www.tapr.org/ss
www.rfglobalnet.com
www.sss-mag.com

LA1KP