Møtereferat 23. februar 2000 – Ekskursjon til Delta Elektronikktest

Kveldens møte var lagt til firmaet Delta Elektronikktest sine lokaler, hvor vi skulle få en innføring EMC. Eller sagt på norsk – elektronikkutstyrets evne til å motstå interferens ( immunitet ), samt utstyrets uønskede utstråling.

Delta Elektronikktest holder til i trivelige lokaler øverst i Nydalen industriområde og er den norske avdelingen til Delta Dansk Elektronik, Lys & Akustik. Et firma som har 9 avdelinger rundt om i Norden.

Kveldens foredragsholdere var avdelingsleder Carl Chr. Johnsen (LC9AAT) og EMC ingeniør Erik Fredheim (LA6PHA)

De frammøtte fikk en god gjennomgang og praktiske demonstrasjoner av testing og målemetoder -samt hvordan f.eks. en PC kan finne på å oppføre seg hvis den blir utsatt for nærfelt fra en radiosender.

Vi fikk også demonstrert hvor effektivt forskjellige former for filtre kan være.
Alt sammen godt visualisert direkte på data- og instrument- skjermer.

Vi fikk også se og høre litt om hvorledes firmaets 2 skjerm rom er bygget opp og hvorfor man må benytte slike rom for å gjennomføre målingene. Videre litt om den betydelige instrumentparken firmaet disponerer og hvilke instrumenter som benyttes til de forskjellige målingene.

En takk til Carl og Erik for et absolutt lærerikt og interessant program, på et område som det blir mer og mer aktuelt å ha kunnskaper om for oss radioamatører.

LA1KP