Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 14. oktober 2015

LA4O FD 2015smlDenne kvelden fikk vi rapport fra årets Field Day for LA4O ved Liastua og LA1FDG ved Revulen

Det var mange som hadde lyst til å høre om og se bilder fra årets field-day arrangement, og når formannen LA4GF ønsket velkommen til kveldens møte var det ikke mange ledige stoler å finne i møterommet.

LA8FTA Bill og LA8OKA Martin fortalte om sine respektive opplegg for årets arrangement og viste bilder. Bilder som ga en fin oversikt over planlegging i forkant, rigging og gjennomføringen av det som skal til for å arrangere en field day som engasjerer deltagere og rekrutter -og som ikke minst gir mersmak !

LA4O hadde sin Field Day ved Liastua nord i Oslo, og LA1FDG hadde sin aktivitet på Revulen som ligger på fjellet mellom Lykkja i Hemsdal og Vaset i Valdres.
Oppsummering fra årets field days, LA4O og LA1FDG.
Referat fra medlemsmøte 14 okt. 2015

LA4O
Avholdt sin field day også i år på Liastua nord i Grorud dalen. Her er det mulig å kjøre inn med henger, det er lite støy, gode fasiliteter, bra med publikum og mulighet for RPO.

Operatørene var; LA7SI Per, LB1KG Håvid, LA7WRA Peter, LA8FTA Bill, LA7ZG Bjørn, LB1LG Ronny og LB8CG Mikhail. Det ble kjørt 328 QSO’s fordelt på SSB og CW, med Brazil som lengste DX.

Et stort party telt ble rigget opp og utlån av aggregat med inverter fra LA2CQ reduserte støyproblemene.

Det ble benyttet 6 stasjoner:

· FT-857, 80m, 2m og 70cm
· IC-7400, 20m
· FT-857, 160m
· IC-7100, 15m
· IC-XXX, 160m
· FT-857, 60m

Med følgende antenner:

– Delta loop
– 2 stk W3DZZ
– Hari windom
– Spiderbeam
– 3 el beam
– VHF vertikal

På søndag arrangerte Steinar LA5OM, 80m RPO løp. Løypa var på 1,8 km. og det ble lagt ut 3 poster.
Resultatene ble som følger:

1. LA1KP Øivind
2. LA8FTA Bill
3. LA6UMA Tommy
4. LA4GF Frode
5. Kirill
6. LB1LG Ronny
7. LB8CG Mikhail med sec. ops
8. Arthur
9. LB8BG Kristian med sec. ops

Det var positive tilbakemeldinger både fra Liastua og publikum.
Det er ønskelig med flere rekrutter og medlemmer til å rigge antenner.
Støyproblemet var under kontroll inntil utebelysningen ble skrudd på.
Fordelaktig at hver operatør tok med seg sitt eget utstyr.

LA1FDG
Revulen ble valgt som årets QTH. Stedet ligger vakkert til i Valdres, 1000m oh.

Deltakerne var, LA1DSA,LA1GPA,LA2VSA,LA3QMA,LA3TUA,LA4GPA,LA4XLA,LA4WRA,LA4XLA,LA5LLA,LA5NTA,
LA7GNA,LA8OKA,LB1JG,LB1MG, LB7H,W7VP
samt rekruttene Egil, Heidi, Knut-Emil, Morten og Torgeir.

Følgende personell ble benyttet på de ulike stasjonene:

– LA1DSA Jan Erik, 160m/60m/2m TS-590, ALS-500 og Icom-910
– LA4XLA Reidar, 80m, TS-590 og halvbølgedipol
– LA4PGA Trond / LA1GPA Bjørn Terje 40m, Yaesu FT-857 + Windom
– LA8OKA Martin, 20m, Elecraft K2+KPA100 samt Windom
– LB1JG Arnfinn / LB1MG Mette. 15m/10m. Elecraft KX3,Hardrock 50w PA samt Moxon ant.

Revulen har aprs dekning, men det ble likevel satte opp en lokal digipeater på QTH et.

Det ble kjørt 183 qso’s med totalt 31021 poeng.

Av mer interessante kontakter kan nevnes:
Venezuela, Saudi Arabia, Forente Arabiske Emirater, Kypros, Kazakhstan og USA

LA1KP presenterte også en liten film fra LA4O’s field day –du se filmsnutten ved å følge denne linken

Takk til LA8FTA Bill og LA8OKA Martin

-3pk