Jota 2008

JOTA 2008 finner sted helgen 18-19 oktober, og det er behov for operatører i vårt distrikt

NRRL’s kontaktmenn for radiospeiding LA4MIA Stein melder:

Hei.
Jeg lurte på om dere kan forhøre dere blant medlemmene i Oslo-gruppa om det er noen som kan ha lyst til å være med som radioamatør under JOTA i helten 18-19. Oktober?
Evt om det er noen dere vet om kan tenkes dette, så kan jeg kontakte dem direkte.

Erfaringsvis dukker det opp flere nye grupper som ønsker hjelp under JOTA, og det er jo en flott anledning til å vise frem hobbyen vår. Dersom vi ikke får så mange nye grupper i Follo/Oslo-regionen, er det heller ikke så dumt å være minst to amatører til de gruppene som deltar.

Helt konkret nå har jeg fått en forespørsel om radioamatør til 1. Nesodden/Jaer speidergruppe.
Kan dere sjekke om det er noen som kan bidra, spesielt hos 1. Nesodden/Jaer speidergruppe i nevnte helg?
Fint om jeg kan få snarlig tilbakemelding da gruppen trenger dette ifbm planleggingen !

Er det noen som kan tenke seg å bidra med noen timers innsats denne helgen ?
Dette er en givende aktivitet som oppgjennom årene har bidratt til å rekruttere mange nye radioamatører !

Ta kontakt med LB9GE Trond eller Stein LA4MIA direkte på telf: 954 67 696