Sambandsoppdrag i Holmenkollen 4. til 7. februar 2016

Hele 15 mannskaper delte på å dekke opp tjenesten som strakk seg fra og med torsdag 4. februar til og med Holmenkollsøndagen 7 februar.
Oslogruppen utførte også i år en svært god jobb for saniteten under WC på ski i nordiske grener i Holmenkollen.

Oslogruppen bidro med blant annet tracking, loggføring, internsamband for helse og andre tekniske tjenester. I tillegg bidro vi med vakt og transporttjeneste.

Det var svært mange publikummere tilstede på lørdagen og oppdraget var til tider svært hektisk, med mange hendelser. I de hektiske periodene er det ikke tvil om at NRRL’s innsats og trackingen av akuttenheter, bidro til bedre oversikt, raskere respons og reduserte lidelser hos de som trengte hjelp.

Vi hadde også i år svært godt samarbeid med profesjonelt helse og redningspersonell, samt personell fra Røde kors i både Oslo og Akershus.