Referat fra medlemsmte Onsdag 18. sept. 2002 – Hvor går vi ?

Diskusjon rundt temaet: Hvor går vi ?

I overkant av 20 frammøtte denne Onsdagskvelden. Formannen ønsket velkommen og orienterte litt om aktivitetene i gruppen. Han ga deretter ordet til LA4PE Knut som fortalte om gruppens nye repeater QTH på Bislingen helt nord i nordmarka. Et QTH som er spesielt godt egnet i forbindelse med nødsamband og dekning i Nordmarka.

Kvelden var satt av til diskusjon og meningsytring rundt temaet hvilke aktiviteter skal vi satse på i gruppen inneværende sesong, og har gruppen saker vi ønsker å fremme for NRRL ved neste års generalforsamling.

Formannen innledet med å peke på endel av de aktivitetene som har vært gjennomført, og utfordret forsamlingen til å komme med synspunkter. Etter en treg start kom det etterhvert fram endel synspunkter på de aktivitetene som har vært gjennomført. I tillegg fikk styret en god del forslag til møteprogram både for ordinære medlemsmøter og for våre uformelle kurskvelder.

Det begynner å nærme seg tid for IARU Reg 1 konferanse og LA2QDA Oddvar ba om synspunkter på endel saker som f.eks. lisensklasser og krav til disse.
Dette ga støtet til en interessant diskusjon rundt temaet rekruttering, og mulighetene for en ny “entry level” lisensklasse, hor det kun kan være aktuelt med grunnleggende kunnskaper om prosedyre for å få lov til å praktisere amatør radio.

Møtet gav styret en grei pekepinn på hvilke aktiviteter som er interessante, og styret vil søke å tilpasse aktivitetene til dette.

LA1KP