Digitalt medlemsmøte 17.3 kl. 19.30: «Radiobølge-utbredelse på VHF (over 30 MHz)» ved Tom V. Segalstad, LA4LN

Oslogruppen har gleden av å invitere til et spennende digitalt medlemsmøte om radiobølge-utbredelse på VHF (over 30 MHz) onsdag 17.3 kl. 19.30 ved Tom V. Segalstad, LA4LN.

Meld deg på HERVi benytter Zoom, som er et verktøy for videomøter.

Over 30 MHz må vi benytte mange forskjellige utbredelses-måter for radiobølgene: Avbøyninger i troposfæren fra grensen mellom kald og varm luft (såkalt «tropo»), fra sporadiske E-lag («ES») i ionosfæren,

fra meteor-scatter («MS»), fra nordlyset («aurora»), fra en blanding av nordlys og E-lags-refleksjon («aurora-E»), fra trans-ekvatoriell utbredelse («TEP»), iono-scatter via ionosfærens F-lag («IS»), og Måne-refleksjon («Earth-Moon-Earth», «EME»). Disse utbredelses-måtene vil bli presentert, samt hjelpemidler og modes for å oppnå slike kontakter.