Referat fra medlemsmøte Onsdag 30. april 2014 – Åpent D-star møte

dstrsmlOppdatert 04. mai 2014

Presentasjonen til LB9GE er nå tilgjengelig nederst på artikkelsiden.

LB9GE Trond fortalte om utviklingen generelt og bruk av UR feltet spesielt. Oslo-gruppen hadde invitert til åpent D-star i anledning dette temaet !

D-star på nye måter.

Nederst på siden finner du Trond sin presentasjon, samt et tilleggsdokument som tar for seg riktig bruk av
DR funksjonen i Icom IC-7100

D-star systemet er under stadig utvikling og mye har skjedd siden sist dette var tema på møte i Oslo-gruppen.

På dette møtet vil Trond LB9GE, vår D-star sysop, som følger godt med på utviklingen både innenfor repeater /Hot spot og programvareutviklingen utviklingen generelt og spesielt om UR feltets muligheter idag.

Andre tema som vil bli berørt er 3.dje parts løsninger som nå er tilgjengelige i markedet og som gjør D-star systemet uavhenging av ICOM.

Det er etter hvert blitt mange alternative ruting- og linkprotokoller i D-Star, og det kan være vanskelig å velge hva man skal bruke. Ikke alle repeatere har installert fullt kommandosett. Så moralen blir prøv, og se hva som virker! Start med de moderne rutingprotokollene DCS og CCS. Icom G2 “original” er tungvint og du risikerer å bryte inn i pågående QSO.

Dette er også momenter som vil bli diskutert på dette åpne D-star møtet, som forøvrig vil bli holdt i en uformell tone og mer som en diskusjon enn et rent foredrag.
Innspill fra deltagerne på møtet er svært velkomment, slik at vi alle kan lære mer om alle de mulighetene som D-star systemet etterhvert gir oss.

Her er presentasjonene:

D-star møte 30 april 2014

IC-7100 DR funksjonen