Referat fra medlemsmøte Onsdag 15. mai 2002 – UMTS eller 3G Det nye mobiltelefonsystemet

Formannen LA1KP ønsket de relativt få frammøtte velkommen til møtet og startet opp med å minne medlemmene om påmelding til Permo tur 29 mai og evt. hyttebestilling til Morokulien 1-2 juni.

Øivind orienterte videre om godt gjennomført sambandsoppdrag for Holmenkollstafetten, og advarte mot all datavirus som florerer blandt radioamatørene om dagen. Viktige tiltak her er å skaffe seg en antivirus program.

LA1KP ga så ordet til kveldens foredragsholdere LA5PN Pål og LA6XI Knut som fortalte om det nye mobiltelefonsystemet som er på trappene.
Vi fikk se endel prinsippdiagrammer og korte videofilmer – som tok for seg henholdsvis litt om UMTS (universal mobile telephone system) systemets oppbygging og om de bruksmuligheter man fra bransjehold ser for seg at UMTS systemet skal gi publikum.

Datakommunikasjon med vesentlig høyere hastighet enn det som oppnås i dages mobilsystemer – ser ut til å være den viktigste forbedringen – sammen med de nye tjenestene som etterhvert vil bli lansert.

Det er stor variasjon i kunnskapen om teknikken i mobiltelefonsysteme blandt medlemmene, noe som også gjenspeilte seg i de mange spørsmålene fra salen.
Vi takker Pål og Knut for å ha gitt oss et innblikk i UMTS verdenen.

LA1KP