Referat fra medlemsmøte Onsdag 08. februar 2012 – Samband Oslo og Akershus v / LA4PGA Trond

08022012 Sambandsmerke smlTema for kveldes møte var NRRL samband Oslo & Akershus med foredragsholder LA4PGA Trond
NRRL Samband Oslo & Akershus

Referat fra møte i Oslogruppen av NRRL 8. februar 2012 v/LA4PGA Trond
Kassereren ønsket velkommen ved å introdusere årets julegave; stor ny transceiver fra Kenwood,
TS-990, som forventes å være på markedet mot slutten av året.
Det kom også en oppfordring til å ta verv i gruppen ettersom det er ønskelig å fordele oppgavene på flere Hams: Tordenskjolds soldater kan være godt å ha, men når få personer bekler flere posisjoner er det en fare at enkeltpersoner sliter seg ut.

08022012 samb b LA4PGATrond LA4PGA åpnet med å presisere at NRRL samband har som målsetting å stå til rådighet når myndighetene trenger det. Redningsvirksomheten styres av politiet mens det sivile beredskapet koordineres av beredskapsleder i hver kommune. Virksomheten har vært spesielt aktiv de to siste årene. Det første året ble brukt til å bygge opp en struktur, mens den siste perioden har vært preget av stor aktivitet.

I 2011 kunne Stor Oslo Samband skilte med følgende virksomhet:

· 11 sambandsmøter

· 5 leteaksjoner

· 1 HRS (Hovedredningssentralen) aksjon

· 3 beredskap / nødnett

· 5 interne øvelser

· 2 øvelser med politi

· 3 sambandsoppdrag

· Påskeberedskap for NRRL på Østlandet

· Etablert kontakt med Politi, FORF og fylkesmannen i hhv. Oslo- og Oppegård kommune.

I beredskapsplanen stiller 25 radioamatører. Deltakerne må signere et dokument der det bekreftes at de ønsker å være med. Ved «scarmbling» har NRRL alltid klart å stille med 2-3 personer på kort sikt. Vi har spesielt god kontakt med Røde Kors, men har etter hvert fått god relasjon til politiet og andre offentlige institusjoner.

Foruten i redningsaksjoner stiller vi opp når tele- infra strukturen faller ut. Eksempelvis da Telenor fikk problemer med sitt nett i Gudbrandsdalen. NRRL etablerte da HF samband over til Vestlandet og VHF link fra sentrale Østlands- områder og videre oppover Gudbrandsdalen.

Beredskapstjenester trenger flere medlemmer på sikt; spesielt i distriktene kan vi være sårbare.
Og vi har behov for bedre strukturer på repeaterne for å dekke sambandsbehovet.

LA4PGA har etablert et skriv som viser hva radioamatørene kan tilby.

Takk Trond for at vi fikk ennå et to timers foredrag i Oslogruppen. Hyggelig med besøk også fra nærliggende NRRL grupper. 25 radioamatører møtte opp denne kvelden.

LA3PK

08021012 samb a