Uoffisielt sammendrag fra generalforsamlingen 2021

Oslogruppens generalforsamling ble avholdt onsdag 3. mars 2021 som videomøte i Zoom. 26 stemmeberettigede medlemmer var tilstede – hvorav 24 stemmeberettigede. Formannen LB8IH Fredrik åpnet møtet kl. 19.35.

Fredrik ønsket de fremmøtte velkommen og startet generalforsamlingen med noen praktiske instruksjoner om gjennomføring. LB8IH Fredrik ble valgt til ordstyrer og det ble valgt to referenter i LA4GF Frode og LA1KP Øivind. Innkallingen ble godkjent og forhandlingene kunne starte.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Forsamlingen fant på flere punkter grunn til å takke bidragsyterne, og da særlig Sambandsgruppen, som alle har bidratt til å holde aktiviteten i Oslogruppen oppe selv i et krevende år preget av koronarestriksjoner.

Kasserer LA3PK Jan Helge redegjorde regnskapet og forsamlingen konstanterte at gruppens økonomi er god. Revisors beretning ble lest og regnskapet ble godkjent. Det fremlagte budsjettet ble vedtatt. Møtet vedtok også uendret kontingent for kommende periode. LA1KP Øivind la frem valgkomiteens innstilling. Valgene ble foretatt ved visning av stemmetegn via kamera og akklamasjon, og valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Til slutt ble avtroppende styremedlemmer takket av. Møtet ble hevet ca kl. 21.30.

Valgene ga følgende nytt styre for 2021:

Formann LB8IH Fredrik Davidsen
Viseformann LB7JI Arne Skaanes
Sekretær LA8WAA Arild Garmannslund
Kasserer LA3PK Jan Helge Larsen
Styremedlem LA6PBA Lars S. Torgersen
Styremedlem LB1NH Arild Andersen
1. Varamedlem LB1LG Ronny Solli
2. Varamedlem LB0HI Truls Grande

Neste års valgkomite består av: LA4GF Frode, LA1KP Øivind, LA6XI Knut samt LA4PGA Trond som vara.

Oslogruppens formann kaller inn til et møte med det nye styret om kort tid. Det offisielle referatet blir sendt medlemmene i QST-Oslo nr. 2.

LA7IJ Truls