Referat fra medlemsmøte Onsdag 04. sept 2002 – Referat fra NRRLS’s generalforsamling på Sola

Det var ca. 20 frammøtte tilstede på sesongens første ordinære møte.

Tradisjonen tro var kveldens program referat fra NRRL dagene og NRRL’s generalforsamling på Sola 9 – 11 August. LA8FC Kåre fortalte fra arrangementet generelt og selve generalforsamlingen spesielt, forøvrig godt assistert av LA2QM Yngvar.

For ytterligere informasjon vises til det offisielle referatet som kommer i Amatør radio.

LA1KP