Referat fra medlemsmøtet Onsdag 14. februar 2018 – LA6ETA Henrik Solhaug fortalte om innlandsnettet

Formannen, LA4GF åpnet møtet som meddelte at dato for generalforsamlingen var feilaktig satt til 22 feb. i innkallingen. Skal være 28. feb. og medlemmene blir skriftlig underrettet.
Neste onsdag blir det repetisjons kveld på kurset med etterfølgende eksamen torsdag 22 feb.
Knut LA6XI minnet om old timer meeting mandag 19. feb. kl. 11 på Rommen der FT8 blir temaet.
Kveldens foredragsholder var Henrik LA6ETA fra Gjøvik og Totengruppen. Gruppen har fått farten opp igjen etter en inaktiv periode.

 Simulcast materiell og siter er overtatt fra Telenor og PFT (politiet) etter innføring av nødnettet. Hovedsakelig benyttes Tait repeatere.

Flere repeater nett systemer er koblet sammen:
• LA9AR Tron: 145.600 (71.9)
Nonshaugen, Geitberget, Hommelfjell og Tron.

• LA2JRR Jetta: 145.6625 (71.9)
Rånåkollen, Uppnosi, Juvbreen, Jetta, Gålå, og Kråkhaugkampen.

• LA5MR Mjøsa: 145.625 (71.9) og 145.6375 (97.4)
Tyin, Ålfjell, Ølnesseter, Kjeldeknatten, Norefjell, Hønefoss, Biri, Gjøvik (planlagt), Nordhue, Bagnsberget, Torsetkampen, Høykorset, Rafjellet og Bislingen.
Nåværende situasjon:
• Ferdig bygd og linket «Innlandsett» ferdig 2017
• Godt utbygd APRS, 2 igater (Dombås og Høykorset), flere fill-in Digi
• Winlink
o 6m med 2-3-4 digipeatere for å dekke innlandet
o 70cm lokalt Mjøs-byene
o HF (80 / 60 / 40 / 20 )
• Ønske om flere lokal-repeatere, gjerne med FM/DMR på UHF
Det kreves stor grad av synkronisering ettersom mange repeatere benytter samme frekvens, noe som gjøres ved hjelp av GPS signaler. Tait repeaterene er forberedt for dette. Men det er tidsforsinkelse mellom repeaterene og ut til den enkelte bruker, som medfører at FM signalet blir litt forvrengt. Det må vi leve med.
Innlandsnettet 14022018
Det er ønskelig at Simulcast systemet bygges ut til også å dekke Oslo regionen for å kunne nå frem til sentrale offentlige instanser.

Utfordringen bringes videre til Oslogruppen.

Takk Henrik, dette er og blir spennende!

Jan LA3PK

 Simulcast blokk diagram

 

 

Fra LA5G sin hjemmeside har vi i tillegg sakset følgende tilleggsinformasjon om dette repeater nettet.
LA5MR Mjøsrepeater’n har nå et stort nettverk med flere mottakere og mange sender i et simulcast system.

Dette gjør den til en unik repeater som har et stort dekningsområde både i Hedmark og Oppland.
Man jobber med å bygge tilsvarende nett i Gudbrandsdalen og Nord-Hedmark som alle tre skal linkes sammen.

QRG: 145.625 MHz QSX: – 0.6 MHz SUBTone/CTCSS: 71.9 Hz og husk FM-Narrow

Nordhue, Bagnsberget, Kråkhugukampen, Høykorset, Kjeldeknatten, Ålfjell, Tyin

Sør for Lygna er det på test-basis (Bislingen, Rafjellet, Hønefoss og Norefjell)

QRG: 145.6375 Mhz QSX: -0.6 Mhz SUBTone/CTCSS: 97.4 Hz (under omlegging fra 71.9 Hz) og husk FM-Narrow

Ansvarlige er: LA6ETA/LA7WLA