Foreløpige erfaringer med SDR mottakeren på Tryvann v/LA1KP Øivind

Oslogruppen av NRRL – Referat fra medlemsmøte onsdag 17. okt. 2018.
Foreløpige erfaringer med SDR mottakeren på Tryvann v/LA1KP Øivind

Formannen LA7WRA åpnet. Han sa seg fornøyd med at KIWI mottakeren nå er oppmontert og fungerer, samtidig som han oppfordret medlemmene til å komme med forslag til flere prosjekter.

Peter orienterte om årets SAC test som ble gjennomført fra Rommen.

Det ble i tillegg til eksisterende antenner montert en Windom antenne opphengt fra taket og strukket ned mot noen trær. Gruppens transceivere IC-7600 og IC-7300 ble benyttet samt en IC-7000 + PA utlånt av formannen. Testen er meget populær, og det er til nå registret 700 logger. LA4O hadde 484 kontakter som er bra – om man regner 20 kontakter per time eller en QSO hver 3-dje minutt. Det var også 2 rekrutter fra kurset som hadde mye gøy og lærte mer om vår hobby.

Kassereren henviste til drop inn neste onsdag der materiell fra LA0BT’s dødsbo blir avhendet. LA7SI og LA3PK har priset gjenstandene og listen er lagt ut på web samt hengt opp på Rommen. Oslogruppens medlemmer innrømmes 20% rabatt på allerede amatørvennlige priser.

LA1KP orienterte om KIWI mottakeren som nå er montert på Tryvann. Etter 2 ukers drift kan man konstatere at installasjonen har vært stabil. Det er foretatt to software oppgraderinger i perioden. Vi har ikke registret internett problemer selv om det benyttes samme internettlinje som D-star repeateren. Den lille KIWI mottakeren er montert inn i et metallkabinett med vifte. Det er i dag åpnet for 4 samtidige brukere.
Det er mulig å åpne for flere brukere, men det vil gå på bekostning av «waterfall» funksjonaliteten. KIWI mottakeren er utstyrt med GPS som merker av posisjonen og synkroniserer tiden.

KIWI mottakeren har utrolig mange funksjonaliteter som initieres ved å klikke på tilleggsprogrammene:

WSPR – monitorere forholdene på det båndet du er interessert i
Aktiv antenne LZ1AQTDoA – Posisjonere en stasjon som sender
S-meter – Signalstyrke i dBm
NAVTEX – Meteorologi rapporter
IPB scan – Sjekk forholdene
LMS filter – støyreduksjon og notch filter
IQ display
FSK decoder
FAX decoder
CW decoder, riktig nok med begrenset funksjonalitet

Klikke deg inn og prøv selv! Trykk HER

Neste skritt blir å bedre følsomheten på mottakeren ved å montere en aktiv antenne av type LZ1AQ. Så vil man teste ut et nytt power supply for å sjekke om støynivåetsynker. KIWI mottakerens software er under stadig utvikling så bli ikke overrasket om du finner nye funksjonaliteter neste gang som du logger deg på. Så følg med, her går utviklingen fort! Stor takk til Øivind for at du stiller opp som prosjektleder!

Oslogruppen holder deg oppdatert i tiden. Les mer om Oslogruppens KIWI SDR her

Jan LA3PK