Referat fra medlemsmøte onsdag 17. aug 2016 – EYAC 2016 og VP8GEO

4o log SmlFørste medlemsmøte etter sommerferien er gjennomført, med relativt beskjedent frammøte. Det var flott og varmt vær denne dagen og kvelden, noe som nok var årsaken til at mange valgte andre gjøremål.

Formannen LA4GF Frode ønsket velkommen, og orienterte om aktivitetene som er planlagt utover høsten.

 

  • Først ut er kurs som starter med åpent orienteringsmøte onsdag 24. aug.
  • Styret har hatt styremøte, og bl.a. planlagt høstens aktiviteter. En sak på dagsorden var at gruppens sekretær Bjørn LB7ZG, trekker seg fra værvet. Dette fordi han pr. 1.sept. begynner i stillingen som Generalsekretær i NRRL, og at det dermed vil oppstå interessekonflikt. Ingen av varamennene er villige til å tre inn i værvet som sekretær. Gjenværende styremedlemmer vil derfor måtte dele på oppgavene, med LA4GF som koordinator. 
  • Årets Field day er under planlegging- si ifra til LA8FTA Bill dersom du vil være med.
  • Møtekalenderen begynner å fylles opp – følg med på kalenderen på LA4O.NO for oppdatert informasjon om møteprogram.

Kveldens program var 2-delt.

eyac2016 logoFørst fikk vi en kort rapport med et utvalg bilder fra EYAC 2016 – det europeiske ungdomsmesterskapet i radioorientering som ble arrangert i Oslo i begynnelsen av Juli. LA1KP Øivind hadde laget en liten presentasjon med bilder som fortalte litt bakgrunn og størrelse på dette IARU arrangementet, som NRRL og radioorienteringsmiljøet i Norge var vertskap for. Arrangementet bestod av 3 løp og vi fikk se kartene med poster inntegnet, høydeprofil og vinnertider.

 

 

VP8GEONeste del av møtet var forberedt av LA8FTA Bill og var visning av film fra DX-pedisjonen til South Georgia – VP8GEO.  En såkalt lettvekts ekspedisjon, hor det ble gjørt med vanlig amatørstasjoner uten PA-trinn og uten beam antenne – her stod vertikalantenner i fokus.  En interessant film som også viste litt av historen til øya og litt av dyrelivet.